Įžangos žodis

Kiekvienam iš mūsų platusis pasaulis prasideda nuo gimtųjų namų slenksčio, nuo aplinkos, kurioje gyvename ir bręstame. Tad pažinti gimtinę – ir kiekvieno priedermė, ir visos karšto bendruomenės interesas. Išleista daugybė knygų ir publikacijų virtualioje erdvėje apie pasaulį, jo gražiausias vietas ir turtus. Ganėtinai ilgą lentyną užimtų ir raštai apie Lietuvą, jos istoriją bei nūdieną. Tačiau neturime savo – Akmenės – krašto istorijos, geografijos ar kitokių vadovėlių ar žinynų, kurie padėtų pažinti savo artimiausią aplinką. O pažinti reikia, kad galėtum pamilti ir neskubėtum iškeisti gimtinės į turtingas, bet dvasios nepraturtinančias tolumas.
Pradedamas publikuoti virtualus „Akmenės krašto enciklopedinis žodynas“ – pirmas lokalus informacinis kraštotyrinis darbas, kuriame pateikiama glaustos informacijos apie visą Akmenės rajoną, jo istorijos, kultūros, gamtos bei kitokio paveldo objektus, iš Akmenės krašto kilusius arba su juo susijusius Akmenės rajonui ir visai Lietuvai nusipelniusius asmenis. Informacija žodynui rinkta iš viešai prieinamų šaltinių, periodinės spaudos. Keturis dešimtmečius dirbdamas Akmenės rajono laikraščio redakcijoje, turėjau progų ir galimybių sutikti ir pažinti daug iškilių kraštiečių, asmeniškai pateikusių savo biografinius duomenis. Jie žodyne pateikiami minimaliai, o duomenys apie juridinius asmenis imti iš enciklopedinių informacinių žinynų, publikacijų periodinėje spaudoje, viešo rajono savivaldybės archyvo.
Kad būtų patogiau naudotis, žodyno tekstai suskirstyti į daugiau ar mažiau plačias kategorijas, o jose surikiuoti abėcėlės seka. Atskirai pateikiamas santrumpų sąrašas. Aprašant upes ir k.t. objektus, nurodomi ir jau išnykę kaimai.

Enciklopedinis žodynas rengtas tenkinant viešąjį Akmenės krašto bendruomenės interesą pažinti savo artimiausios aplinkos paveldą, nes pažinimas gali padėti išsaugoti paveldą ir žinias bei kitus duomenis apie šį kraštą. Minimalūs duomenys apie iškilias ar savo veikla padariusias įtaką rajono ūkinei, socialinei ar kultūrinei raidai asmenybes pasitarnaus įvertinant jų nuopelnus bei veiklos aspektus. Ruošiant šiuos duomenis, remtasi Lietuvos nacionalinių, Akmenės ir kitų rajonų laikraščių publikacijomis, „Vienybės“ laikraštyje skelbiamais kalendoriais, asmenų pateiktomis anketomis.
Rengdamas žodyną, neturėjau gausaus būrio pagalbininkų, redaktorių, tad virtuali publikacija kartu yra ir prašymas visiems, kurie žino ir gali, patikslinti duomenis ir faktus. Netikslumų gali būti ir dėl to, kad skirtinguose šaltiniuose pasitaiko skirtingų duomenų, ne su visais aprašomais asmenimis ar jų artimaisiais pavyko susisiekti. Atsižvelgiant į naujus duomenis ar paaiškėjusius faktus, tekstai bus koreguojami. Prašytume savo pastabas ir pasiūlymus teikti elektroniniu paštu info@akez.lt arba telefonu (8 425) 47 011

Leopoldas Rozga
Akmenės krašto virtualaus enciklopedinio žodyno sudarytojas