SUVEIZDIS Aloyzas

SUVEIZDIS Aloyzas (g. 1959 08 09 Naujojoje Akmenėje) – statybų inžinierius. 1977 baigė Naujosios Akmenės 1-ąją vid. m-lą, 1982 – studijas Vilniaus inžineriniame statybos i-te. Nuo 1982 – Utenos statybos tresto Kilnojamosios mechanizuotos kolonos meistras, nuo 1983 – darbų vykdytojas, nuo 1986 – Utenos remonto ir statybos organizacijos darbų vykdytojas, vyr. darbų vykdytojas, nuo 1988 – Utenos kilnojamosios mechanizuotos kolonos, nuo 1992 – Utenos valst. statybos mechanizacijos organizacijos direktoriaus pavaduotojas, nuo 1995 – UAB „Alsuva“ direktorius.

Inf.: Utenos krašto enciklopedija.

SUODIS Arvydas

Arvydas Suodis

SUODIS Arvydas (g. 1986 12 21 Barvydžių k., Papilės sen.) – elektros ir automatikos inžinierius. Baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 2013 – elektros inžinerijos studijas Šiaulių kolegijoje. Nuo 2009 –UAB „Akmenės vandenys“: automatikos inžinierius, nuo 2014 – įrengimų eksploatavimo vyr. inžinierius, nuo 2016 – direktorius.

SUNGAILIENĖ Vaida

Vaida Sungailienė

SUNGAILIENĖ Vaida (g. 1970 02 04 Panevėžyje) – gydytoja. 1994 baigė studijas Kauno medicinos i-te, 2001 – gydytojo – sveikatos apsaugos administratoriaus specialybės studijas Vilniaus u-te. Nuo 1997 – Šiaulių teritorinėse ligonių kasose: gydytoja ekspertė, organizacinio skyriaus viršininkė, nuo 2007 – Panevėžio apskrities viršininko administracijoje: apskrities gydytoja, nuo 2010 – Šiaulių mst. s-bės gydytojo vyr. patarėja, nuo 2011 – Joniškio rajoninės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoja medicinai, 2013 – 2021 – VšĮ Akmenės r. pirmines sveikatos priežiūros centro vyr. gydytoja. 2017 m. nominacijos „Metų mama“ laureatė.

Inf.: Ruškys V. Medikų vadovo paieškos pavyko iš trečio karto. „Šiaulių kraštas“, 2013, lapkričio 14; Sejavičienė J. Šauniausios mūsų krašto moterys. „Vienybė“, 2017 kovo 15;  Jonikienė R. Poliklinikos direktorė išėjo iš darbo. „Vienybė“, 2021 02 12.

SUNGAILA Vaidotas

Vaidotas Sungaila

SUNGAILA Vaidotas (g. 1961 11 04 Menčių k., Naujosios Akmenės kaim. sen.) – veterinarijos gydytojas. 1975 baigė Sablauskių aštuonmetę m-lą, 1980 – Gruzdžių tarybinį ūkį-technikumą, 1985 – studijas Lietuvos veterinarijos a-joje. Nuo 1985 – vyr. veterinarijos gydytojas tuometinio Akmenės r. „Raudonosios vėliavos“ kol., nuo 1990 – Akmenės r. veterinarijos stoties direktorius, nuo 2000 – Akmenės r. valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas, nuo 2018 – Mažeikių tarnybos viršininkas. Lietuvos liberalų sąjūdžio narys, 2007 – 2019 – Akmenės r. t-bos narys, ROTARY klubo narys.

SUNGAILA Stasys

Stasys Sungaila

SUNGAILA Stasys (g. 1953 02 28 Draginių k., Papilės sen.) – ekskavatorininkas, mineralų kolekcininkas. 1971 baigė Kaplių profesinę technikos m-lą, nuo 1974 – Akmenės melioracijos statybos montavimo v-bos (nuo 2002 – UAB „Akmeresta“) ekskavatoriaus mašinistas. Renka Žemaitijos teritorijoje aptinkamus ir paties iškasamus įdomius akmenis ir suakmenėjusias padermes. 2004 surengė savo kolekcijos parodą, Akmenės krašto muziejuje eksponuojama jo padovanotų uolienų ir suakmenėjusių praeities gyvūnų kolekcija. Savo gimtojo kaimo m-los atminimui 2010 pastatydino paminklinį akmenį ir surengė kaimo sueigą.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

SUDEIKYTĖ Stanislova

Stanislova Sudeikytė
Nuotr. A. Juodpusio

 SUDEIKYTĖ Stanislova (1935 11 17 Kuodelių k., Telšių r. – 1994 06 14 Mažeikiuose) – aviatorė, sklandymo sporto meistrė. Baigusi med. m-lą, dirbo Šilutės ligoninėje, tapo sklandytoja. 1963 – 1968 – Akmenės aviacijos sporto klubo viršininkė, nuo 1966 – sporto meistrė, 1968 – tuometinės TSRS sklandymo sporto čempionė, ilgametė Lietuvos sklandytojų rinktinės narė. Išmoko pilotuoti lėktuvus, skraidė kompanijos „Aeroflot“ lėktuvais Azerbaidžane, išugdė daug Lietuvos sklandytojų. Ilgainiui ryšius su aviacija nutraukė.

SUDARIS Richardas

Richardas Sudaris

SUDARIS Richardas (g. 1969 02 25 Skuode) – istorijos mokytojas, juristas. 1987 baigė Plungės 1-ąją vid. m-lą, 1993 – istorijos studijas Vilniaus pedagoginiame u-te, 2003 – studijas Vilniaus u-to Teisės f-te. Nuo 1995 – AB „Akmenės  cementas“ saugos padalinio darbuotojas, nuo 1996 – šio padalinio viršininko pavaduotojas, nuo 2001 – AB „Akmenės cementas“ teisininkas, nuo 2012 – vyr. pardavimų vadybininkas, nuo 2017 – AB „Akmenės cementas“ komercijos direktorius. LR liberalų s-gos tarybos narys, Liberalų sąjūdžio Akmenės skyriaus pirmininko pavaduotojas, nuo 2007 – Akmenės r. t-bos narys.

STUPURIENĖ Lionė

Lionė Stupurienė

STUPURIENĖ Lionė (g. 1964 11 21 Trikšių k., Papilės sen.) – dailininkė apipavidalintoja, mokytoja. 1983 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 1988 – Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą , 2003 – bakalauro studijas Vilniaus pedagoginiame i-te. Nuo 1996 – dailės ir istorijos mokytoja Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ , Kruopių vidurinėse m-lose, Ramučių g-joje, nuo 2007 – Akmenės krašto muziejaus direktorė. Parengė muziejaus ekspozicijų planą ir pritaikė lankymui, realizavo patalpų renovavimo ir pritaikymo muziejui projektus, įgyvendino projektą „Drugelių namai“. Nuo 2012 – Lietuvos tautodailininkų s-gos narė. Megztas riešines eksponavo Akmenės r. bei Šiaulių regiono tautodailės parodose, turi šio tautinio paveldo sertifikatą.

STUPURAS Kęstutis

STUPURAS Kęstutis (g. 1965 06 30 Biliūniškių k., Papilės sen.) – agronomas. 2005 baigė studijas Lietuvos ž. ū. u-te. UAB „Viekšnių malūnas“ ir „Rudikių malūnas“ direktorius, Akmenės r. visuomeninių organizacijų sąjungos „Svaja“  bei visuomeninės organizacijos „Gražuolė Venta“ prezidentas. 2007 – 2015 buvo Akmenės r. t-bos narys.

STULPINAS Vincas

STULPINAS Vincas (1888 12 12 Pagamės k., Papilės sen. – 1961 01 12 Čikagoje, JAV) – JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Baigė Papilės prad. m-lą, 1907 išvyko į JAV, Čikagoje baigė vid. m-lą, studijavo universitetuose sociologiją ir prekybos mokslus, 1922 baigė De Paulo u-tą. 1918 savanoriu tarnavo JAV kariuomenėje, 1921 – 1922 organizavo JAV lietuvių paskolų Lietuvai akciją, 1922 surengė JAV gyvenančių tautiečių ekskursiją į Lietuvą, užmezgė ryšius su Lietuvos prekybos žinybomis, grįžęs įsteigė Lietuvos prekybos bendrovės Čikagos skyrių, kuris vertėsi lietuviškų prekių importu į JAV; vėliau tarnavo teisme, bendradarbiavo Čikagoje leidžiamuose lietuviškuose laikraščiuose, rinko senus lietuviškus periodinius leidinius, knygas ir žemėlapius.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

Naujausi įrašai

Naujausi komentarai

Archyvai

Kategorijos

Metainformacija