SKETRĖ Dalia

SKETRĖ Dalia (g. 1987 05 13 Pikelių mstl., Mažeikių r.) – visuomenės sveikatos specialistė.  Baigė 2002 Pikelių pagrindinę m-lą, 2006 – Mažeikių Gabijos g-ją, 2010 – visuomenės sveikatos bakalauro studijas Vilniaus u-te, 2013 – sveikatos priežiūros įstaigų administravimo magistrantūrą M. Romerio u-te. Nuo 2010 – Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus vyr. specialistė, nuo 2014 – Akmenės r. savivaldybės gydytoja. Bendruomenės sveikatos tarybos komisijos narė, Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė.

JOKUBAUSKIENĖ Audra

Audra Jokubauskienė

JOKUBAUSKIENĖ Audra (g. 1960 12 18 Panevėžyje) – inžinierė, savivaldybės kontrolierė. Baigė 1979 Panevėžio 7-ąją vid. m-lą, 1984 – inžinerijos studijas Kauno politechnikos i-te. Vilniaus siuvimo gamybinio susivienijimo „Lelija“ sukirpimo cecho meistrė, nuo 1984 – Akmenės rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate: Naujosios Akmenės siuvimo ateljė technologė, kombinato technologė, Naujosios Akmenės siuvimo ateljė meistrė; nuo 1991 – UAB COMTEX Naujosios Akmenės siuvimo ateljė meistrė, nuo 1994 – Akmenės rajono savivaldybėje: Kontrolės tarnybos vyr. kontrolierė, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos vyr. revizorė, Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja, nuo 1998 – Savivaldybės kontrolierė. Panevėžyje šoko  miesto operetės teatro baleto grupėje. Pareikštos Akmenės r. savivaldybės mero, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės padėkos.

MIKULSKIENĖ Elena

MIKULSKIENĖ Elena (Zaveckytė; g.1958 11 10 Naujojoje Akmenėje. 1977m. Baigė 1977 Naujosios Akmenės  2-ąją vid. m-lą, 1983 – rusų kalbos studijas Šiaulių pedagoginiame i-te,  1995 – Lietuvos pedagogų kvalifikacijos i-to ir Vilniaus dailės a-jos  persikvalifikavimo kursus. Dailės mokytoja Mažeikiuose. 2018 surengė savo darbų autorines parodas Naujoosios Akmenės, Ventos, Papilės viešosiose bibliotekose, Sedos g-je. 2018m. sukūrė viršelį Zitos Sinkevičienės knygai „Rašau Simonui Daukantui“.

KONTRIMAS Linas

Linas Kontrimas

KONTRIMAS Linas (g. 1968 10 01 Telšiuose) – istorikas, viešųjų ryšių specialistas. Vaikystėje gyveno Naujojoje Akmenėje, mokėsi jos 3-iojoje vid. m-loje, Naujosios Akmenės muzikos m-los klarneto klasėje. Baigė 1986 Kauno 36-ąją vid. m-lą, atliko karo tarnybą, baigė studijas Vilniaus pedagoginiame i-te. Dalyvavo archeologinėse ekspedicijose, įsteigė agentūrą  „PER Service/Edelman Affiliarte“, vienas iš Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos steigėjų. Dėsto Vilniaus u-te.

LOPAITIS Marijus

Marijus Lopaitis

LOPAITIS Marijus (g. 1965 05 15 Kaune) – gydytojas psichiatras. Baigė 1983 Kauno J. Jablonskio vid. m-lą, 1993 – studijas Kauno medicinos i-te, 1996 – psichiatrijos rezidentūrą Kauno medicinos a-joje. 1985 – 1986 – laborantas Kauno medicinos i-to Centrinėje mokslinių tyrimų laboratorijoje, 1996 – 2001 – gydytojas psichiatras Žiegždrių psichiatrijos ligoninėje, 1997 – 1998 – asistentas Kauno medicinos u-to Kardiologijos i-te, nuo 2001 – ICON Clinical Research Plc. (Latvija) klinikinių tyrimų vadybininkas, nuo 2003 – Novartis Pharma Services Inc. (Latvija) medicinos patarėjas Baltijos šalyse, nuo 2004 – Medicinos diirektorius Baltijos šalims, nuo 2014 – ten pat medicininės veiklos vadovas Centrinėje ir Rytų Europoje bei Rusijoje; nuo 2017 – VšĮ Ventos ambulatorija direktorius, nuo 2018 – Akmenės r. pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojas psichiatras, UAB Kardiologijos klinika gydytojas psichiatras. Akmenės r. s-bės kultūros ir meno tarybos pirmininkas, Lietuvos medikų sąjūdžio, Lietuvos gydytojų s-gos, Lietuvos psichiatrų asociacijos narys.

NORVAIŠAS Armantas

Armantas Norvaišas

NORVAIŠAS Armantas (1948 07 22 Naujojoje Akmenėje – 2018 12 13 Vilniuje) – žurnalistas. Baigė Naujosios Akmenės 1-ąją vidurinę m-lą, studijavo žurnalistiką Vilniaus u-te. Rašinėlius spausdino Akmenės r. laikraštyje „Vienybė“. Literatūrinis darbuotojas „Vienybės“ redakcijoje, Lietuvos radijo moksleivių ir jaunimo bei žemės ūkio redakcijose, agentūroje ELTA.

STONKUS Ramūnas

Ramūnas Stonkus

STONKUS Ramūnas (g. 1963 01 17 Sedoje, Mažeikių r.) –mokslinis agronomas, finansų vadybininkas. Baigė Naujosios Akmenės 2-ąją vid. m-lą, tuometinėje LŽŪ akademijoje 1986 baigė agronomijos studijas. Kuršėnų tarybiniame ūkyje: agronomas, brigadininkas, skyriaus valdytojas, Akmenės r. Pakalniškių t. ū. vyr. agronomas. 1995–2001 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Akmenės biuro steigėjas ir vadovas. Vienas iš kredito unijos „Tikroji viltis“ steigėjų, nuo 1997 – jos valdybos pirmininkas. Nuo 2010 – porą kadencijų Lietuvos kredito unijų asociacijos valdybos pirmininkas, Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybos narys, Lietuvos centrinės kredito unijos pirmininko pavaduotojas. Lietuvos kredito unijų Stabilizavimo fondo komisijos pirmininkas, fondo įkūrėjas. Daug nuveikė tobulinant kreditų unijas reglamentuojančius įstatymus, įgyvendinant šios struktūros reformas. Nuo 2019 – Akmenės r. s-bės t-bos narys.

Naujausi įrašai

Naujausi komentarai

Archyvai

Kategorijos

Metainformacija