SUNGAILA Virginijus

Virginijus Sungaila

SUNGAILA Virginijus  (g. 1962 01 21 Biržuose) – poetas, meninės fotografijos kūrėjas, politikas. 1963 su tėvais persikėlė į Naująją Akmenė, joje 1980 baigė 3-iąją vid. m-lą. Nuo 1986 gyvena Mažeikiuose. 1999 išleido poezijos knygą „Rudenio kosulys“, 2016 – „Paslapties piligrimas“. Yra dalyvavęs literatūros renginiuose Naujojoje Akmenėje, įvairiuose Lietuvos miestuose surengė apie 20 fotografijos parodų ir poezijos renginių. Mažeikių „skrajojamasis“ teatras pagal jo poeziją sukūrė spektaklį „Langas“. Nuo 2019 – Mažeikių  r. t-bos narys.

Inf.: interneto svetainė „Akmenės krašto literatai“.

DYGLYS Marius

Marius Dyglys

DYGLYS Marius (g. 1983 07 06 Naujojoje Akmenėje) – katalikų kunigas, Šiaulių vyskupijos bendruomenės ir visuomenės veikėjas, gidas, kolekcininkas. Baigė Telšių kunigų seminariją, įšventintas 2009 06 29, nuo tų pat m. rugsėjo 18 Žagarės Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus I ir II bei Žukančių parapijų klebonas. Seminarijos baigimo diplominiu darbo tema pasirinkęs Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės garbinimo Žemgaloje istoriją, rūpinasi jos kanonizavimu, arkivyskupo J. Steponavičiaus apaštalavimo Žagarėje įamžinimu. Joniškio r. bažnyčių rėmimo fondo komisijos narys, vienintelis Lietuvoje kunigas gidas, esperantininkas, surinko veną gausiausių Europoje pašto vokų kolekciją.

ADOMAITIS Gedas

Gedas Adomaitis

ADOMAITIS Gedas (g. 1987 09 29 Naujojoje Akmenėje) – politikas, ūkininkas. 2012 baigė studijas Aleksandro Stulginskio u-te, inžinierius mechanikas, ūkininkas. Studijuodamas aktyviai sportavo, pasižymėjo jėgos trikovės rungtyse – geriausias Lietuvos žemės ūkio u-to 2010 m.  sportininkas. Lietuvos ūkininkų s-gos Akmenės skyriaus v-bos narys. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų s-gos sąraše 2019 išrinktas Akmenės r. t-bos nariu.

PEKAUSKAS Artūras

Artūras Pekauskas

PEKAUSKAS Artūras (g. 1972 05 14 Naujojoje Akmenėje) – organizacijų vadybos magistras, ūkininkas. 1990 baigė Naujosios Akmenės 2-ąją vid. m-lą, 2012 – kaimo turizmo vadybos bakalauro kursą Žemaitijos a-joje, 2016 – organizacijų vadybos magistro studijas Kauno technologijos u-te. Nuo 2012 – vadybininkas ir vadovas Mažeikių r. privačiose struktūrose, nuo 2017 – Mažeikių r. s-bės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, nuo 2019 – Akmenės r. s-bės direktoriaus pavaduotojas.

Naujausi įrašai

Naujausi komentarai

Archyvai

Kategorijos

Metainformacija