ŠVAGERIENĖ Mirdza

Mirdza Švagerienė
Nuotr. J. Strazdausko

ŠVAGERIENĖ Mirdza (Mirdza Elfrydė Gašpuitė-Švagerienė; 1928 07 13 Alkiškių k., – 2018 04 01 ten pat) – evangelikų liuteronų parapijos ir bažnyčios tvarkytoja bei patarnautoja. Krikštyta ir konfirmuota Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčioje, 1950 ištekėjo už Edvino Švagerio, kuris 1980 buvo įšventintas kunigu. Nuoširdžiai ir kruopščiai prižiūrėjo bažnyčią ir ją supančias kapines, patarnaudavo laidotuvėse, krikšto apeigose. Yra suteikusi reikšmingos informacijos evangelikų liuteronų tematiką gvildenusiems mokslininkams ir žurnalistams.

ŠVAGERIS Evaldas

Evaldas Švageris

ŠVAGERIS Evaldas (g. 1984 04 25 Akmenėje) – filologas, pedagogas. Baigė 2003 Akmenės vid. m-lą, Klaipėdos u-te 2007 – lietuvių filologijos ir latvių kalbos bakalauro, 2009 – kalbotyros magistro studijas, 2016 Vilniaus u-te apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 2010 – personalo atrankos specialistas agentūroje „Obis“, nuo 2012 – Vilniaus u-te: asistentas, Filologijos f-to Taikomosios kalbotyros i-to projekto ekspertas. Dalyvauja Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblyje „Adoremus“. Lietuvos lituanistų studentų 2007 konferencijos laureatas, už aktyvumą ir svarius moksliniu laimėjimus apdovanotas LR ministro pirmininko padėkos raštu.

VANAGAS Janis

Janis Vanagas

VANAGAS Janis (Vanags Janis; 1907 10 18 Klykolių k., Akmenės r. – 1986 08 15 Rygoje) – žemės ūkio ekonomistas, pedagogas, sovietinio režimo meto Latvijos politikas. Augo Klykoliuose, 1921 šeima persikėlė į Latviją. Dirbo tėvų ūkyje, baigė Jelgavos 2-ąją valstybinę g-ją, 1936 – Latvijos u-to Žemės ūkio f-tą; 1925 įstojo į uždraustą Latvijos kompartiją. Pradėjo mokslininko kelią kaip Vaisių auginimo katedros asistentas. 1940 – Latvijos tautos valdybos ir saemos narys, žemės ūkio komisaras, ministras. Po 2-ojo pas. karo – žemės ūkio ministro pavaduotojas, ministras, 1953 – Valstybinio plano k-to pirmininko pavaduotojas. Nuo 1952 – Latvijos žemės ūkio akademijos docentas, nuo 1956 – rektorius, profesorius, katedros vedėjas. Parengė teorinius principus bei rekomendacijas  racionaliam žemės ūkio tvarkymui; Latvijos 4 tomų „Žemės ūkio enciklopedijos“ vyr. redaktorius. Paskelbė per 50 mokslo darbų, išleido keletą knygų. Sovietinės Latvijos aukščiausiosios tarybos 3 šaukimų deputatas, Latvijos kompartijos 6 suvažiavimų delegatas. Latvijos valstybinės premijos 1982 m. ;laureatas. Buvo apdovanotas 2 Lenino ir 2 Raudonosios vėliavos ordinais bei Garbės ženklo“ ordinu.

SKVARNAVIČIUS Gediminas

Gediminas Skvarnavičius

SKVARNAVIČIUS Gediminas (g. 1933 05 15 Kaune) – kino scenaristas ir režisierius. 1970 su scenaristu Č. Kudaba sukūrė dokumentinį kino filmą „Ąžuolus brandina žemė“ –  apie Akmenės  melioratorių, brolių Vasilkevičių drenažo rengimo grandį, tapusią tų metų TSRS melioratorių varžybų čempione.

ELEKŠIS Juozas

Juozas Elekšis

ELEKŠIS Juozas (1931 07 29 Lėlaičių k., Mažeikių r. – 2022 01 17 Vilniuje) – pedagogas, literatas, žurnalistas. 1952 baigė Viekšnių vid. m-lą, studijavo Šiaulių mokytojų i-te, 1961 baigė Vilniaus pedagoginį i-tą, dirbo mokytoju Klykolių septynmetėje m-loje, Dabikinės tarybiniame ūkyje, administracinį darbą Mažeikiuose, instruktoriumi LTSR ministrų taryboje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, nuo 1990 laikraščio „Mokslo Lietuva“ ats. sekretorius, dirbo laikraščio „Gydytojų žinios“ redakcijoje. Išleido 26 poezijos, dainų, prisiminimų, anekdotų ir kitų žanrų kūrinių knygas. Pagal jo tekstus sukurta 300 dainų, kai kuriems savo eilėraščiams pats sukūrė melodijas. Jungtinių Tautų pasaulio sveikatos organizacijos, Tėvynės pažinimo d-jos, E. Šulaičio (Čikaga, 2011), V. Kudirkos publicistikos konkursų laureatas, Žurnalistų s-gos, Žemaičių kultūros d-jos, valstybinės Biržiškų komisijos narys.

Naujausi įrašai

Naujausi komentarai

Archyvai

Kategorijos

Metainformacija