RAUSTIENĖ Andžela

Andžela Raustienė

RAUSTIENĖ Andžela (g. 1971 04 02 Ventoje) – mokytoja, baigė 1989 Ventos vid. m-lą,  yra baigusi vaikystės pedagogikos bakalauro studijas. Pradinių klasių ir etikos mokytoja. Nuo 2008 – Papilės Simono Daukanto g-joje: etikos mokytoja, nuo 2011 – bibliotekininkė ir etikos mokytoja, nuo 2018 – pradinių klasių mokytoja, nuo 2019 Papilės g-jos  direktoriaus pavaduotoja (švietimo padalinio vadovė), nuo 2021 g-jos direktorė.

KAZLAUSKAITĖ (VAIČELIŪNĖ) Vilma

Vilma Kazlauskaitė (Vaičeliūnė)

KAZLAUSKAITĖ (VAIČELIŪNĖ) Vilma (g. 1975 06 13 Naujojoje Akmenėje) – karininkė, sovietinio režimo politinio kalinio ir tremtinio Jono Kazlausko anūkė. Baigė 1992 Naujosios Akmenės 3-iąją vid. m-lą, 1996 – ekonomikos bakalauro studijas Vilniaus u-te, 2008 – tarptautinės teisės magistro studijas M. Romerio u-te. Yra baigusi būrių vadų kursus Lietuvos karo a-joje, resursų vadybos kursus Monterėjaus gynybos resursų vadybos i-te (JAV), Medijų vadybos ir  krizės komunikacijos kursus Šveicarijoje, kursus Europos saugumo ir gynybos koledže. Lietuvos kariuomenėje nuo 1998 – Krašto apsaugos savanorių pajėgų 5-ojoje rinktinėje Panevėžyje, kitose kariuomenės struktūrose. Nuo 2006 – Lietuvis kariuomenės vyr. buhalterė, 2008 – 2010 – Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo biudžeto v-bos viršininkė, 2011 – 2014 deleguota į NATO Jungtinių pajėgų vadavietę Belgijoje štabo karininke NATO bendradarbiavimui su Ukraina, Gruzija ir Rusija. 2015 paskirta Krašto apsaugos ministerijos Gynybos planavimo departamento Plėtros skyriaus viršininke. 2016 suteiktas pulkininkės leitenantės karinis laipsnis. Apdovanota Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“, tarptautinio ir nacionalinio lygmens padėkos raštais.

MARKEVIČIENĖ Ona

Ona Markevičienė

MARKEVIČIENĖ Ona (1928 11 12  Daugiškių k., Kupiškio r. – 2021 09 03 Naujojoje Akmenėje) pedagogė, vadybininkė. Mokėsi Skapiškio, Pandėlio m-lose, baigė Rokiškio g-ją. Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytoja Knabikų (Mažeikių r.), Karpėnų pradinėse m-lose, Naujosios Akmenės vidurinėje m-loje mokymo dalies vedėja. Nuo 1958 –Vilniaus technologijos technikumo Naujosios Akmenės filialo direktorė. Filialą panaikinus dirbo Naujosios Akmenės 1-ojoje ir 3-ojoje vid. m-lose. Nuo 1978 – Lietuvos nusipelniusi mokytoja.

ERLICKAS Juozas

Juozas Erlickas

ERLICKAS Juozas (g. 1953 03 03 Svirkančiuose, Viekšnių sen.) – rašytojas satyrikas, poetas, humoristinių dainų autorius ir atlikėjas. Mokėsi Svirkančių prad. m-loje, 1971 baigė Viekšnių vid. m-lą, studijavo Vilniaus u-te. Žinynai pristato iki 2021 išleistas 25 J. Erlicko knygas, pastatytos 2 pjeses, išleistus 6 albumus. Kūrinius skelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir kt. periodiniuose leidiniuose.. 1997 m. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, 2020 apdovanotas S. Niūniavaitės vardine literatūrine premija.

ŠIURKUVIENĖ Jūratė

Jūratė Šiurkuvienė

ŠIURKUVIENĖ Jūratė (g. 1986 06 06 Papilėje) – savivaldos darbuotoja. 2005 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 2008 – bakalauro studijas Šiaulių kolegijoje, 2019 – magistrantūrą Šiaulių u-te. Nuo 2008 – sekretorė buhalterė, nuo 2012 – piniginės paramos poskyrio specialistė, nuo 2020 12 15 – Papilės seniūnė. Nuo 2017 buvo Gumbakių seniūnaitė ir bendruomenės pirmininkė.

Naujausi įrašai

Naujausi komentarai

Archyvai

Kategorijos

Metainformacija