ABLINGIS Laimondas

Ablingis Laimondas

ABLINGIS Laimondas (g. 1957 08 30 Viekšniuose) – bibliotekininkas, literatas. 1975 baigė Viekšnių vid. m-lą, 1981 – bibliotekininkystės studijas Vilniaus u-te. Nuo 1981 dirbo Viekšnių kult. namų meno vadovu, nuo 1982 – Akmenės r. centrinės b-kos, nuo 1983 – Mažeikių 3-iosios vid. m-los bibliotekininku; nuo 1987 Akmenės r. vaikų ir jaunių sporto m-los (nuo 1997 – Sporto centro) šachmatų, nuo 1994 – ir Viekšnių vid. m-los šaškių būrelio treneris, nuo 2000 – Mažeikių sporto m-los Viekšnių šaškių būrelio treneris. 1996 – 1998 buvo Invalidų d-jos Viekšnių skyriaus pirmininkas. Poezijos paskelbta Vilniaus meno ir amatų centro išleistoje rinktinėje „Vienatvės šventė“, Akmenės r. laikr. „Vienybė“, Mažeikių krašto literatų leidiniuose.

< Atgal