ADOMAVIČIENĖ Filomena Genovaitė

Filomena Genovaitė Adomavičienė
Nuotr. R. Jonikienės

ADOMAVIČIENĖ Filomena Genovaitė (g. 1946 08 06 Papilėje) – dailės mokytoja. 1964 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 1976 – studijas Šiaulių pedagoginiame i-te, 1992 – 1995 tobulinosi Lietuvos pedagogų kvalifikacijos i-te ir Vilniaus dailės a-joje. Nuo 1966 dirbo auklėtoja Papilės vaikų darželyje, nuo 1969 – naktine aukle Biliūniškių aštuonmetėje internatinėje m-loje, nuo 1970 – Papilės S. Daukanto vid. m-loje: mokytoja, nuo 1986 – užklasinio ir užmokyklinio auklėjamojo darbo organizatorė, nuo 1991 – dailės mokytoja, mokytoja metodininkė. Išradingai ugdo talentingų jaunuolių sugebėjimus ir keletą paskatino rinktis su menu susijusias profesijas, su auklėtiniais sukūrė m-los emblemą ir vėliavą, eksponavo savo karpinių Akmenės r. ir Šiaulių apskr. tautodailės parodose.

< Atgal