ADOMIŠKIŲ MIŠKAS

ADOMIŠKIŲ MIŠKAS – valstybinis miškas Akmenės sen., į v. nuo Gailaičių k., į š. nuo buv. Adomiškių ir Gaugarių k. P. dalimi prateka Bradaulis, š. pereina į Kamanų rezervato teritoriją. Intensyvi ūkinė veikla ribojama. Plotas apie 248 ha, vyrauja mišrūs medynai (beržynai ir eglynai). Pavadinimas parėjęs nuo į p. buvusio Adomiškių palivarko.

< Atgal