AGLUONŲ MOKYKLA

AGLUONŲ MOKYKLA – bendrojo lavinimo m-la Agluonų (Medemrodės) gyvenvietėje, Akmenės sen. Įsteigta Medemrodės dvaro savininko V. Zubovo rūpesčiu 1904 10 08 dvaro darbininkų ir kaimo valstiečių vaikams. 1914 mokytojavo būsimoji rašytoja A. Didžiulytė – Kazanavičienė, po 1925 – V. Zubovienės duktė V. Anysienė. Buvo vadinama Medemrodės prad. m-la. Nuo 1949 – septynmetė, nuo 1961 – aštuonmetė, sujungus Medemrodės gyvenvietę su Agluonų k., nuo 1977 vadinama Agluonų m-la, nuo 1993m – Agluonų Vladimiro Zubovo m-la. Nuo 1995 – pagrindinė, 2006 reorganizuota į Akmenės g-jos Vladimiro Zubovo skyrių, sumažėjus mokinių kontingentui 2009 uždaryta. Buvo 1964 įkurdinta naujame, specialiai sumūrytame 2 aukštų pastate. Prie m-los 1964 – 1986 veikė moksleivių bendrabutis. 2004 buvo 82 mokiniai, dirbo 16 mokytojų. Turėjo istorinę ir etnografinę ekspoziciją. Nuo 1998 direktorė A. Makselienė. Rekonstruotose patalpose 2013 įkurdintas Paramos šeimai centras.

Inf.: Rozga L. Saulėtas Agluonų mokyklos šimtmetis, Vienybė, 2004, birželio 12; Bielskytė-Anysienė V.Medemrodės dvaras, Varpai, 1996.

< Atgal