AKMENĖS DVARAS

AKMENĖS DVARAS – buvęs dvaras dabartinio Akmenės mst. teritorijoje. Pirmą kartą istoriniuose dokumentuose paminėtas 1511 kaip Žemaitijos seniūnų Kęsgailų giminės nuosavybė. Vėliau perėjo Didžiųjų Dirvėnų tijūno Jono Stankevičiaus Bilevičiaus nuosavybėn. Jo prašomas, karalius Žygimantas Senasis 1531 09 14 leido prie dvaro steigti miestelį, rengti jame turgus. Po 1542 perėjo Lietuvos  valdovams; 1641 priklausė Danieliui Marcinkevičiui, paveldėtas jo sūnaus Kristupo. 1656, kaip ir miestas, nusiaubtas švedų, 1705 švedų kariuomenės vėl apiplėštas. 1852 dvarui priklausė 66 gyv. vietovės. 1859 dvaras dar buvo valstybinis, turėjo vandens malūną ant Akmenupio. Likęs nuošaliai nuo Liepojos – Romnų geležinkelio, neteko buvusios reikšmės ir sunyko, teritorija buvo užstatyta miestelėnų sodybomis.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal