AKMENĖS GIMNAZIJA

Akmenės mokykla 1938 m.

AKMENĖS GIMNAZIJA – Akmenės savivaldybės biudžetinė mokymo ir ugdymo įstaiga Akmenės mst., vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo, taip pat pagrindinio, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Turi Kivylių skyrių ir ikimokyklinio ugdymo skyrių „Gintarėlis“(iki 2017 – lopšelis darželis). Ištakos 1596, kuomet Lietuvos ir Lenkijos karalienė Ona raštu nurodė Akmenėje statyti bažnyčią ir prie jos m-lą. 1652 C. Bžostovskis ir V. Zielinskis bažnyčiai su mokykla davė valaką žemės. XIX a. pradžioje buvo pavaldi Vilniaus u-tui, 1804 mokėsi 20 berniukų ir 10 mergaičių, dirbo 1 mokytojas, 1810 mokėsi 60 berniukų ir 9 mergaitės. 1844 parapinė m-la pertvarkyta į valstybinę prad. m-lą, 1857 joje buvo 1 mokytojas ir 45 mokiniai. 1905 11 15 gyventojų sprendimu rusiška m-la uždaryta. Po I pas. karo veikė mediniame pastate dab. Klykolių g., atskiroms klasėms patalpos samdytos privačiuose namuose; 1933 reorganizuota į 2 komplektų prad. m-lą, 1938 pastatytos tipinės 2 aukštų patalpos. Po II pas. karo progimnazija, nuo 1950 – vidurinė m-la, tuomet turėjusi 281 mokinį. Iki 1962 m-los salė buvo visų Akmenės r. renginių ir susirinkimų vieta. 1968 pastatytas erdvus priestatas, vėliau – bendrabutis. 1999 buvo 879 moksleiviai, dirbo 59 mokytojai. 2005 akredituota kaip g-ja. 2015 m. mokėsi 427 mokiniai, dirbo 35 darbuotojai ir 55 mokytojai. Kivylių skyriuje – 16 mokytojų ir 13 darbuotojų. Respublikinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojais ir prizininkais tapo 22 Akmenės gimnazistai. 2001 atlikta dalinė pastatų renovacija, 2013 įgyvendintas ES struktūrinių fondų finansuojamas renovavimo projektas. Direktoriai: 1950 – A. Radvila, nuo 1951 – B. Balkevičius, nuo 1955 – K. Pakeltis, nuo 1968 – E. Jasiulienė, nuo 1983 – J. Dagilis, nuo 2000 – V. Stonienė, nuo 2015 – N. Žalys, nuo 2018 – A. Lipkinienė.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės; Zarys statystyczny szkol wydzialu Wilenskiego. Ateneum Wilenskie, v. 14, 1930.

< Atgal