AKMENIETĖ

Klubas „Akmenietė“ 1000 gervelių akcijoje
Nuotr. klubo „Akmenietė“

„AKMENIETĖ“ – moterų klubas Naujojoje Akmenėje, veikiantis asociacijos statusu. Įregistruotas 2010 04 26, nurodant kaip veiklos sritis žmogaus teisių ir lygių galimybių apsaugą, dvasinį, kultūrinį ir fizinį tobulėjimą, žmoniškųjų vertybių puoselėjimą. Rinko aukas padėti sergantiems Akmenės rajono vaikams, rengė išvykas į vaikų socialinės globos įstaigas, mėgėjiškus spektaklius. Turi apie 20 narių, prezidentė renkama kasmet rotacijos tvarka. 2022 klubas apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

< Atgal