AKMENUPIS

AKMENUPIS – upelis Akmenės sen., deš. Dabikinės intakas. Ilgis 3,8 km, baseino plotas 14,7 km2. Prasideda durpynu tapusioje Lebelių pelkėje, artėdamas prie Akmenės mst., susilieja su kitu upeliu, atitekančiu nuo Smiltinės k.; teka į v., kirsdamas Akmenės – Klykolių bei Akmenės – Laižuvos kelius ir, apjuosęs vakarinę Akmenės mst. dalį, įteka į Dabikinę 8,9 km nuo jos žiočių. Dviejose vietose patvenktas. Netoli žiočių kadaise suko malūną ir vilnų šukavimo dirbtuvių įrengimus.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės; Lietuvos upės.

< Atgal