ALEKSA Algirdas

ALEKSA Algirdas (g. 1930 03 11 Kupiškyje) – literatas, tautodailininkas. Tėvams keičiant gyvenamąją vietą, augo Vegeriuose, Užventyje; 1941 šeima ištremta į Altajaus kr., tėvas žuvo Rešotų lageriuose; 1947 su motina pabėgo iš tremties. Mokėsi Veliuonos, Kauno g-jose, 1958 baigė darbo jaunimo vid. m-lą Kaune. Dirbo to meto įmonėse, laisvalaikiu tapė, kūrė mozaikas, rašė eilėraščius; 2000 išl. poezijos rinkinį „Tylos versmės“.

Inf.: Kupiškėnų enciklopedija.

< Atgal