ALMANIS Vytautas Mykolas

Vytautas Almanis

ALMANIS Vytautas Mykolas (g. 1936 08 08 Viešučių k., Kruopių sen.) – rašytojas, miškininkas, visuomenės veikėjas. 1958 baigė Kruopių vid. m-lą, 2 m. studijavo Lietuvos ž. ū. a-joje, 1968 baigė Bijsko miškų technikumą Altajaus krašte, Rusijoje. Nuo 1959 Papilės girininko padėjėjas Dirbo Joniškio, Tytuvėnų, Nemenčinės, Mažeikių miškų ūkiuose, nuo 1965 m. gyveno ir dirbo Altajaus krašte, Rusijoje, grįžęs į Lietuvą, dirbo Beržėnų (Joniškio r.), Tytuvėnų (Kelmės r.), Liepynės (Vilniaus r.) girininku nuo 1984 gyvena Naujojoje Akmenėje; Mažeikių miškų ūkio Naujosios Akmenės girininkijos girininkas, 1988 – 1998 – valst. Kamanų rezervato vyr. miškininkas, inspektorius. Miškų sodinimo ir išsaugojimo entuziastas, mokyklinių girininkijų steigėjas. 10 m. dalyvavo ekspedicijose, ieškojusiose „sniego žmogaus“. Išleido kn. „Baltųjų vandenų šalyje“ (1973), „Per Ulkero žvaigždyną“ (1979), „Audra susitelkė Korgone“ (1981), „Toli ir arti“ (1985), „Už kalnų namai“ (1992), „Už ribos“ (2017), publicistikos kn. „Tolstančios salos“ (2016), „Antrasis žemgalių išėjimas“ (2022). Nuo 1988 buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Akmenės r. t-bos narys, 1990 – 1995 – Akmenės r. t-bos narys, gamtos apsaugos k-to pirmininkas, nuo 1990 – Krašto apsaugos savanoriškosios tarnybos savanoris, 2011 apdovanotas . ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“, už miškų saugojimą – Lietuvos žaliųjų prizu „Žaliasis angelas“, 2008 konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ prizu, Šiaulių folkloro klubo kalaviju – už tradicinės kultūros puoselėjimą. Valstybiniame Kamanų rezervate įkūrė vadinamąjį Bebrų muziejų. Aktyviai dalyvauja laikraščio „Žalioji Lietuva“ leidyboje.

< Atgal