ANDRĖJATIS Domininkas

ANDRĖJATIS Domininkas (1896 05 12 Papilėje – 1980 02 18 Vilniuje) – administracinis ir ūkinis pareigūnas Rusijoje ir TSRS okupuotoje Lietuvoje. 1909 baigė Papilės prad. m-los 3 klases, 1915 pasitraukė į Rygą, pasiųstas į Rusiją organizuoti pagalbą pabėgėliams tautiečiams. 1917 dirbo Peterburge, Putilovo g-loje, dalyvavo 1917 metų vasario ir spalio perversmuose, su VČK būriais malšino bolševikams nepaklusnius karinius dalinius, dalyvavo Rusijos pilietiniame kare, su kariškių būriais rinko maistą badaujantiems Rusijos miestams, 1919 išrinktas raudonarmiečių atstovu į bolševikinę Maskvos miesto t-bą. Nuo 1921 administracinis ir ūkinis darbuotojas Maskvoje, Kazanėje ir kt. miestuose, dirbo SSRS mėsos ir pieno pramonės ministerijos struktūrose, apkaltinus šnipinėjimu Lietuvai, nuteistas mirti, bet po 1,5 metų kalinimo išteisintas. Sovietinės okupacinės valdžios parsikviestas į Lietuvą, 1945 paskirtas į Mėsos pramonės ministerijos struktūras, vėliau vadovavo Kauno ir Vilniaus mėsos kombinatų statyboms, iki 1965 – Gyvulininkystės paruošų trestui.

Inf.: MLTE, t. 1.

< Atgal