ANDRIUŠIS Vincas

Vincas Andriušis

ANDRIUŠIS Vincas (1903 04 01 Kidoliškių k., Marijampolės r. – 1988 09 07 Kuršėnuose) – mokytojas. Baigė Marijampolės prog-ją, 1928 – mokytojų s-ją, dirbo Šlapgirio prad. m-los Užvenčio vlsč. vedėju, nuo 1932 – Krioklių prad. m-los (Papilės vlsč.) vedėjas, nuo 1945 – mokytojas Tryškiuose, nuo 1947 – Kuršėnų r. liaudies švietimo skyriaus inspektorius, nuo 1957 – Biliūniškių (Papilės sen.) septynmetės, aštuonmetės m-los direktorius , mokytojas, nuo 1963 – pensininkas, gyveno Kuršėnuose. Dirbdamas Kriokliuose, organizavo suaugusiųjų švietimą, pastatydino mokyklą, į mokslo kelią pastūmėjo čia augusį A. Mockų.

Inf.: Kuršėnų enciklopedija, Kuršėnų krašto žmonės; Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal