ANUŽIS Albinas

Albinas Anužis

ANUŽIS Albinas (g. 1944 11 06 Grūšlaukės k., Kretingos r.) – žurnalistas. 1951 – 1962 mokėsi Papilės vid. m-loje, 1962 – 1964 – Klaipėdos jūreivystės m-loje, tačiau negavo leidimo išplaukti į tarptautinius vandenis; 1973 baigė neakivaizdines žurnalistikos studijas Vilniaus u-te. Nuo 1964 atliko karinę tarnybą, nuo 1967 – Sablauskių ašt. m-los mokytojas, nuo 1969 dirbo komjaunimo Akmenės r. k-te, išrinktas k-to pirmuoju sekretoriumi ir netrukus atleistas, kaip turintis giminių užsienyje; 1973 – „Vienybės“ redakcijos skyr. vedėjas, nuo 1974 – Kaišiadorių r. laikraščio redaktoriaus pavaduotojas, nuo 1993 – dienraščio „Tiesa“ (vėliau „Diena“) korespondentas, nuo 1997 – laikr. „Ūkininko patarėjas“ korespondentas, nuo 2003 – Kaišiadorių r. t-bos sekretorius.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal