AUGUTIS

AUGUTIS – upelis Akmenės ir Mažeikių r. Viekšnių sen., deš. Ventos intakas. Ištakos Kamanėlių pelkės (Kamanų valst. gamtinio rezervato teritorijos dalis) pakraščiuose, netoli buv. Gaugarių k. Vandens gauna ir iš Kamanų aukštapelkės. Ilgis 8,5 km, baseino plotas 11,2 km2. Tekėdamas į š. v., kerta Palnosų – Ašvėnų bei Kuršėnų – Mažeikių kelius, Šiaulių – Mažeikių geležinkelį. Į Ventą įsilieja 224,9 km nuo jos žiočių, šiauriau Palnosų gyvenvietės. Beveik visu ilgiu vaga reguliuota ir paversta kanalu.

Inf.: Lietuviškoji enciklopedija, T.2; Lietuvos upės.

< Atgal