RAMANAUSKAS Juozapas

RAMANAUSKAS Juozapas (1856 Žiopelių k., Akmenės sen. – 1933 Laižuvoje) – visuomenės veikėjas, uždraustos lietuviškos spaudos bendradarbis ir platintojas. Mokėjo skaityti ir rašyti, kunigo poeto A. Vienažindžio pakviestas, 1875 – 1892 dirbo Laižuvos bažnyčios zakristijonu ir aktyviai reiškėsi bažnyčios statyboje. Po A. Vienažindžio mirties savo namuose įsteigė parduotuvę, aviliuose ir kitur slėpė iš knygnešių gaunamą lietuvišką spaudą, pats rašinius apie įvykius Akmenėje, Viekšniuose  siuntė „Tėvynės sargo‘, „Apšvietos“, „Ūkininko“ leidėjams, baustas už slaptą vaikų mokymą lietuviškai, Pirmojo pasaulinio karo metu išsaugojo du bažnyčios varpus.

VAIČELIŪNĖ Vilma

VAIČELIŪNĖ Vilma – aprašymas KAZLAUSKAITĖ (VAIČELIŪNĖ) Vilma

KAZLAUSKAITĖ (VAIČELIŪNĖ) Vilma

Vilma Kazlauskaitė (Vaičeliūnė)

KAZLAUSKAITĖ (VAIČELIŪNĖ) Vilma (g. 1975 06 13 Naujojoje Akmenėje) – karininkė, sovietinio režimo politinio kalinio ir tremtinio Jono Kazlausko anūkė. Baigė 1992 Naujosios Akmenės 3-iąją vid. m-lą, 1996 – ekonomikos bakalauro studijas Vilniaus u-te, 2008 – tarptautinės teisės magistro studijas M. Romerio u-te. Yra baigusi būrių vadų kursus Lietuvos karo a-joje, resursų vadybos kursus Monterėjaus gynybos resursų vadybos i-te (JAV), Medijų vadybos ir  krizės komunikacijos kursus Šveicarijoje, kursus Europos saugumo ir gynybos koledže. Lietuvos kariuomenėje nuo 1998 – Krašto apsaugos savanorių pajėgų 5-ojoje rinktinėje Panevėžyje, kitose kariuomenės struktūrose. Nuo 2006 – Lietuvis kariuomenės vyr. buhalterė, 2008 – 2010 – Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo biudžeto v-bos viršininkė, 2011 – 2014 deleguota į NATO Jungtinių pajėgų vadavietę Belgijoje štabo karininke NATO bendradarbiavimui su Ukraina, Gruzija ir Rusija. 2015 paskirta Krašto apsaugos ministerijos Gynybos planavimo departamento Plėtros skyriaus viršininke. 2016 suteiktas pulkininkės leitenantės karinis laipsnis. Apdovanota Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“, tarptautinio ir nacionalinio lygmens padėkos raštais.

ŽILAITIS Rimvydas

ŽILAITIS Rimvydas (g, 1983 02 18 Šiupylių k., Šiaulių r.) – elektros ir automatikos inžinierius, verslo vadybininkas. Baigė studijas Panevėžio kolegijoje, ŠU  Socialinių mokslų f-te.  Dirbo TEO LT firmoje vadybininku , Naujosios Akmenės pašto viršininku, nuo 2017 – Naujosios Akmenės kaimiškosios  s-jos seniūnas, nuo 2020 spalio – AB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ direktorius.  S-gos „Jaunimo apskritasis stalas“ narys.

PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS – Akmenės r. savivaldybės viešoji įstaiga Naujojoje Akmenėje, įsteigta vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichikos ligų, priklausomybės ligų gydymui, teikti psichiatro ir psichologo pagalbą, psichosocialinei reabilitacijai ir slaugai. Įregistruotas 1999 02 08 Naujojoje Akmenėje. Surengė šalies masto ir tarptautinių mokslinių bei praktikos konferencijų, neįgaliųjų kūrybos parodų, diegė gydymą šviesa, muzika, kvapais. 2016 buvo .9 darbuotojai. Įsteigėjas ir direktorius – gyd. psichoterapeutas V. Bartkevičius, 2008 – 2015 direktorė V. Kristinaitienė. 2016 reorganizuotas prijungiant prie Pirminės sveikatos priežiūros centro. Nutraukė veiklą 2020.

SMIRNOVA Janina

SMIRNOVA Janina (g. 1954 10 20 Gedikų k., Šilutės r. – 2020 01 10 Naujojoje Akmenėje) – kultūros darbuotoja, renginių režisierė bei mėgėjų dramos ir muzikinių kolektyvų vadovė. 1973 baigė Naujosios Akmenės 1-ąją vid. m-lą, 1976 – Vilniaus kultūros m-lą; nuo 1973 – bibliotekininkė Akmenės r. bibliotekoje, 1979 – 2012 dirbo Naujosios Akmenės kultūros rūmuose (nuo 2004 – Akmenės r. savivaldybės kultūros centras) vaikų sektoriaus vedėja, meno vadove, nuo 1992 – Naujosios Akmenės kultūros rūmų specialistė, jaunimo muzikinių kolektyvų vadovė, masinių renginių režisierė, vokalinės ir instrumentinės muzikos atlikėja. Nuo 1993 rengiamų Akmenės r. estradinių ansamblių festivalių sumanytoja ir organizatorė, nuo 1995 vadovavo vaikų estradiniam ansambliui „Cementukas“, subūrė jaunimo estradinį ansamblį „Glada“, muzikos ir poezijos kolektyvą „Gyvenimo kinas“, 2001 pastatė K. Sajos komediją „Abstinentas“, parengė poezijos spektaklių pagal L. Pukino ir savo tekstus bei siužetus. Nuo 1985 dainavo Naujosios Akmenės kultūros rūmų moterų trio „Šaltinėlis“.

JURYS Vladislovas

Vladislovas Jurys

JURYS Vladislovas (1945 12 10 Vilkaičių k., Plungės r. – 2020 10 10 Naujojoje Akmenėje) – gydytojas radiologas. 1976 baigė studijas Kauno medicinos i-te, nuo 1977 gydytojas radiologas Akmenės rajono centrinėje ligoninėje (dabar Naujosios Akmenės ligoninė).

STRATAS Alfridas

Alfridas Stratas

STRATAS Alfridas (1935 05 09 Urvikių k., Mažeikių r. – 2020 06 23 Naujojoje Akmenėje) – pedagogas, literatas, sporto veikėjas. Baigė tuometinę Mažeikių vidurinę m-lą, lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus pedagoginiame i-te. Mokytojas Raseinių r., nuo 1960 mokytojas Mažeikių r., Sedos vid. m-loje, Sedos darbininkų jaunimo vid. m-loje – mokymo dalies vedėjas, direktorius. Nuo 1973 – Naujojoje Akmenėje: mokytojas, Akmenės r. švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėjas, stalo teniso treneris sporto m-loje, vienas iš klubo „Mažoji raketė“ įsteigėjų. Į lietuvių k. iš gimtosios latvių k. išvertė J. Akuraterio knygą „Kumečio bernioko vasara“, rinkinį „Šimtas latvių liaudies pasakų“.
Alfridas Stratas

PAKAMANIS Algirdas

PAKAMANIS Algirdas (1919 07 03 Dargių k., Viekšnių vlsč. – 2019 09 21 Joniškyje) – katalikų kunigas. Mokėsi Žiogaičių pradinėje, Mažeikių ir Viekšnių m-lose. Atlikęs karinę tarnybą, 1954 įstojo į Kauno tarpdiecezinę seminariją, ją baigęs 1959 įšventintas kunigu. Aštriai kritikuodavęs sovietinę santvarką ir ateistinę politiką, A. Pakamanis buvo nuolat valdžios persekiojamas, skiriamas į mažas ir nuošalias parapijas, baudžiamas. Darbavosi Šilalės, Eigirdžių. Pašilės, Vaičaičių parapijose, 1970 – 1971 – Kruopių ir Žukančių parapijų klebonas, nuo 1975 – Papilės ir Šiaudinės, nuo 1983 – Žarėnų Latvelių ir Šakynos parapijų klebonas nuo 1996 vėl kilnotas po Žemaitijos parapijas. Atkakliai ir ryžtingai gynė krikščioniškas vertybes, dalyvavo Lietuvos dvasininkų akcijose reikalaujant sąžinės ir tikėjimo laisvės. Rūpinosi sakralinių objektų apsauga ir populiarinimu. Nuo 2018 gyveno Joniškio parapijos globos namuose, palaidotas Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

ŠVAGERIENĖ Mirdza

Mirdza Švagerienė
Nuotr. J. Strazdausko

ŠVAGERIENĖ Mirdza (Mirdza Elfrydė Gašpuitė-Švagerienė; 1928 07 13 Alkiškių k., – 2018 04 01 ten pat) – evangelikų liuteronų parapijos ir bažnyčios tvarkytoja bei patarnautoja. Krikštyta ir konfirmuota Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčioje, 1950 ištekėjo už Edvino Švagerio, kuris 1980 buvo įšventintas kunigu. Nuoširdžiai ir kruopščiai prižiūrėjo bažnyčią ir ją supančias kapines, patarnaudavo laidotuvėse, krikšto apeigose. Yra suteikusi reikšmingos informacijos evangelikų liuteronų tematiką gvildenusiems mokslininkams ir žurnalistams.

Naujausi įrašai

Naujausi komentarai

Archyvai

Kategorijos

Metainformacija