RAUSTIENĖ Andžela

Andžela Raustienė

RAUSTIENĖ Andžela (g. 1971 04 02 Ventoje) – mokytoja, baigė 1989 Ventos vid. m-lą,  yra baigusi vaikystės pedagogikos bakalauro studijas. Pradinių klasių ir etikos mokytoja. Nuo 2008 – Papilės Simono Daukanto g-joje: etikos mokytoja, nuo 2011 – bibliotekininkė ir etikos mokytoja, nuo 2018 – pradinių klasių mokytoja, nuo 2019 Papilės g-jos  direktoriaus pavaduotoja (švietimo padalinio vadovė), nuo 2021 g-jos direktorė.

KAZLAUSKAITĖ (VAIČELIŪNĖ) Vilma

Vilma Kazlauskaitė (Vaičeliūnė)

KAZLAUSKAITĖ (VAIČELIŪNĖ) Vilma (g. 1975 06 13 Naujojoje Akmenėje) – karininkė, sovietinio režimo politinio kalinio ir tremtinio Jono Kazlausko anūkė. Baigė 1992 Naujosios Akmenės 3-iąją vid. m-lą, 1996 – ekonomikos bakalauro studijas Vilniaus u-te, 2008 – tarptautinės teisės magistro studijas M. Romerio u-te. Yra baigusi būrių vadų kursus Lietuvos karo a-joje, resursų vadybos kursus Monterėjaus gynybos resursų vadybos i-te (JAV), Medijų vadybos ir  krizės komunikacijos kursus Šveicarijoje, kursus Europos saugumo ir gynybos koledže. Lietuvos kariuomenėje nuo 1998 – Krašto apsaugos savanorių pajėgų 5-ojoje rinktinėje Panevėžyje, kitose kariuomenės struktūrose. Nuo 2006 – Lietuvis kariuomenės vyr. buhalterė, 2008 – 2010 – Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo biudžeto v-bos viršininkė, 2011 – 2014 deleguota į NATO Jungtinių pajėgų vadavietę Belgijoje štabo karininke NATO bendradarbiavimui su Ukraina, Gruzija ir Rusija. 2015 paskirta Krašto apsaugos ministerijos Gynybos planavimo departamento Plėtros skyriaus viršininke. 2016 suteiktas pulkininkės leitenantės karinis laipsnis. Apdovanota Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“, tarptautinio ir nacionalinio lygmens padėkos raštais.

MARKEVIČIENĖ Ona

Ona Markevičienė

MARKEVIČIENĖ Ona (1928 11 12  Daugiškių k., Kupiškio r. – 2021 09 03 Naujojoje Akmenėje) pedagogė, vadybininkė. Mokėsi Skapiškio, Pandėlio m-lose, baigė Rokiškio g-ją. Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytoja Knabikų (Mažeikių r.), Karpėnų pradinėse m-lose, Naujosios Akmenės vidurinėje m-loje mokymo dalies vedėja. Nuo 1958 –Vilniaus technologijos technikumo Naujosios Akmenės filialo direktorė. Filialą panaikinus dirbo Naujosios Akmenės 1-ojoje ir 3-ojoje vid. m-lose. Nuo 1978 – Lietuvos nusipelniusi mokytoja.

ERLICKAS Juozas

Juozas Erlickas

ERLICKAS Juozas (g. 1953 03 03 Svirkančiuose, Viekšnių sen.) – rašytojas satyrikas, poetas, humoristinių dainų autorius ir atlikėjas. Mokėsi Svirkančių prad. m-loje, 1971 baigė Viekšnių vid. m-lą, studijavo Vilniaus u-te. Žinynai pristato iki 2021 išleistas 25 J. Erlicko knygas, pastatytos 2 pjeses, išleistus 6 albumus. Kūrinius skelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir kt. periodiniuose leidiniuose.. 1997 m. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, 2020 apdovanotas S. Niūniavaitės vardine literatūrine premija.

ŠIURKUVIENĖ Jūratė

Jūratė Šiurkuvienė

ŠIURKUVIENĖ Jūratė (g. 1986 06 06 Papilėje) – savivaldos darbuotoja. 2005 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 2008 – bakalauro studijas Šiaulių kolegijoje, 2019 – magistrantūrą Šiaulių u-te. Nuo 2008 – sekretorė buhalterė, nuo 2012 – piniginės paramos poskyrio specialistė, nuo 2020 12 15 – Papilės seniūnė. Nuo 2017 buvo Gumbakių seniūnaitė ir bendruomenės pirmininkė.

RAMANAUSKAS Juozapas

RAMANAUSKAS Juozapas (1856 Žiopelių k., Akmenės sen. – 1933 Laižuvoje) – visuomenės veikėjas, uždraustos lietuviškos spaudos bendradarbis ir platintojas. Mokėjo skaityti ir rašyti, kunigo poeto A. Vienažindžio pakviestas, 1875 – 1892 dirbo Laižuvos bažnyčios zakristijonu ir aktyviai reiškėsi bažnyčios statyboje. Po A. Vienažindžio mirties savo namuose įsteigė parduotuvę, aviliuose ir kitur slėpė iš knygnešių gaunamą lietuvišką spaudą, pats rašinius apie įvykius Akmenėje, Viekšniuose  siuntė „Tėvynės sargo‘, „Apšvietos“, „Ūkininko“ leidėjams, baustas už slaptą vaikų mokymą lietuviškai, Pirmojo pasaulinio karo metu išsaugojo du bažnyčios varpus.

VAIČELIŪNĖ Vilma

VAIČELIŪNĖ Vilma – aprašymas KAZLAUSKAITĖ (VAIČELIŪNĖ) Vilma

ŽILAITIS Rimvydas

ŽILAITIS Rimvydas (g, 1983 02 18 Šiupylių k., Šiaulių r.) – elektros ir automatikos inžinierius, verslo vadybininkas. Baigė studijas Panevėžio kolegijoje, ŠU  Socialinių mokslų f-te.  Dirbo TEO LT firmoje vadybininku , Naujosios Akmenės pašto viršininku, nuo 2017 – Naujosios Akmenės kaimiškosios  s-jos seniūnas, nuo 2020 spalio – AB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ direktorius.  S-gos „Jaunimo apskritasis stalas“ narys.

PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS – Akmenės r. savivaldybės viešoji įstaiga Naujojoje Akmenėje, įsteigta vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichikos ligų, priklausomybės ligų gydymui, teikti psichiatro ir psichologo pagalbą, psichosocialinei reabilitacijai ir slaugai. Įregistruotas 1999 02 08 Naujojoje Akmenėje. Surengė šalies masto ir tarptautinių mokslinių bei praktikos konferencijų, neįgaliųjų kūrybos parodų, diegė gydymą šviesa, muzika, kvapais. 2016 buvo .9 darbuotojai. Įsteigėjas ir direktorius – gyd. psichoterapeutas V. Bartkevičius, 2008 – 2015 direktorė V. Kristinaitienė. 2016 reorganizuotas prijungiant prie Pirminės sveikatos priežiūros centro. Nutraukė veiklą 2020.

SMIRNOVA Janina

SMIRNOVA Janina (g. 1954 10 20 Gedikų k., Šilutės r. – 2020 01 10 Naujojoje Akmenėje) – kultūros darbuotoja, renginių režisierė bei mėgėjų dramos ir muzikinių kolektyvų vadovė. 1973 baigė Naujosios Akmenės 1-ąją vid. m-lą, 1976 – Vilniaus kultūros m-lą; nuo 1973 – bibliotekininkė Akmenės r. bibliotekoje, 1979 – 2012 dirbo Naujosios Akmenės kultūros rūmuose (nuo 2004 – Akmenės r. savivaldybės kultūros centras) vaikų sektoriaus vedėja, meno vadove, nuo 1992 – Naujosios Akmenės kultūros rūmų specialistė, jaunimo muzikinių kolektyvų vadovė, masinių renginių režisierė, vokalinės ir instrumentinės muzikos atlikėja. Nuo 1993 rengiamų Akmenės r. estradinių ansamblių festivalių sumanytoja ir organizatorė, nuo 1995 vadovavo vaikų estradiniam ansambliui „Cementukas“, subūrė jaunimo estradinį ansamblį „Glada“, muzikos ir poezijos kolektyvą „Gyvenimo kinas“, 2001 pastatė K. Sajos komediją „Abstinentas“, parengė poezijos spektaklių pagal L. Pukino ir savo tekstus bei siužetus. Nuo 1985 dainavo Naujosios Akmenės kultūros rūmų moterų trio „Šaltinėlis“.

Naujausi įrašai

Naujausi komentarai

Archyvai

Kategorijos

Metainformacija