ŽILAITIS Rimvydas

ŽILAITIS Rimvydas (g, 1983 02 18 Šiupylių k., Šiaulių r.) – elektros ir automatikos inžinierius, verslo vadybininkas. Baigė studijas Panevėžio kolegijoje, ŠU  Socialinių mokslų f-te.  Dirbo TEO LT firmoje vadybininku , Naujosios Akmenės pašto viršininku, nuo 2017 – Naujosios Akmenės kaimiškosios  s-jos seniūnas, nuo 2020 spalio – AB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ direktorius.  S-gos „Jaunimo apskritasis stalas“ narys.

PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS – Akmenės r. savivaldybės viešoji įstaiga Naujojoje Akmenėje, įsteigta vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichikos ligų, priklausomybės ligų gydymui, teikti psichiatro ir psichologo pagalbą, psichosocialinei reabilitacijai ir slaugai. Įregistruotas 1999 02 08 Naujojoje Akmenėje. Surengė šalies masto ir tarptautinių mokslinių bei praktikos konferencijų, neįgaliųjų kūrybos parodų, diegė gydymą šviesa, muzika, kvapais. 2016 buvo .9 darbuotojai. Įsteigėjas ir direktorius – gyd. psichoterapeutas V. Bartkevičius, 2008 – 2015 direktorė V. Kristinaitienė. 2016 reorganizuotas prijungiant prie Pirminės sveikatos priežiūros centro. Nutraukė veiklą 2020.

SMIRNOVA Janina

SMIRNOVA Janina (g. 1954 10 20 Gedikų k., Šilutės r. – 2020 01 10 Naujojoje Akmenėje) – kultūros darbuotoja, renginių režisierė bei mėgėjų dramos ir muzikinių kolektyvų vadovė. 1973 baigė Naujosios Akmenės 1-ąją vid. m-lą, 1976 – Vilniaus kultūros m-lą; nuo 1973 – bibliotekininkė Akmenės r. bibliotekoje, 1979 – 2012 dirbo Naujosios Akmenės kultūros rūmuose (nuo 2004 – Akmenės r. savivaldybės kultūros centras) vaikų sektoriaus vedėja, meno vadove, nuo 1992 – Naujosios Akmenės kultūros rūmų specialistė, jaunimo muzikinių kolektyvų vadovė, masinių renginių režisierė, vokalinės ir instrumentinės muzikos atlikėja. Nuo 1993 rengiamų Akmenės r. estradinių ansamblių festivalių sumanytoja ir organizatorė, nuo 1995 vadovavo vaikų estradiniam ansambliui „Cementukas“, subūrė jaunimo estradinį ansamblį „Glada“, muzikos ir poezijos kolektyvą „Gyvenimo kinas“, 2001 pastatė K. Sajos komediją „Abstinentas“, parengė poezijos spektaklių pagal L. Pukino ir savo tekstus bei siužetus. Nuo 1985 dainavo Naujosios Akmenės kultūros rūmų moterų trio „Šaltinėlis“.

JURYS Vladislovas

Vladislovas Jurys

JURYS Vladislovas (1945 12 10 Vilkaičių k., Plungės r. – 2020 10 10 Naujojoje Akmenėje) – gydytojas radiologas. 1976 baigė studijas Kauno medicinos i-te, nuo 1977 gydytojas radiologas Akmenės rajono centrinėje ligoninėje (dabar Naujosios Akmenės ligoninė).

STRATAS Alfridas

Alfridas Stratas

STRATAS Alfridas (1935 05 09 Urvikių k., Mažeikių r. – 2020 06 23 Naujojoje Akmenėje) – pedagogas, literatas, sporto veikėjas. Baigė tuometinę Mažeikių vidurinę m-lą, lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus pedagoginiame i-te. Mokytojas Raseinių r., nuo 1960 mokytojas Mažeikių r., Sedos vid. m-loje, Sedos darbininkų jaunimo vid. m-loje – mokymo dalies vedėjas, direktorius. Nuo 1973 – Naujojoje Akmenėje: mokytojas, Akmenės r. švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėjas, stalo teniso treneris sporto m-loje, vienas iš klubo „Mažoji raketė“ įsteigėjų. Į lietuvių k. iš gimtosios latvių k. išvertė J. Akuraterio knygą „Kumečio bernioko vasara“, rinkinį „Šimtas latvių liaudies pasakų“.
Alfridas Stratas

PAKAMANIS Algirdas

PAKAMANIS Algirdas (1919 07 03 Dargių k., Viekšnių vlsč. – 2019 09 21 Joniškyje) – katalikų kunigas. Mokėsi Žiogaičių pradinėje, Mažeikių ir Viekšnių m-lose. Atlikęs karinę tarnybą, 1954 įstojo į Kauno tarpdiecezinę seminariją, ją baigęs 1959 įšventintas kunigu. Aštriai kritikuodavęs sovietinę santvarką ir ateistinę politiką, A. Pakamanis buvo nuolat valdžios persekiojamas, skiriamas į mažas ir nuošalias parapijas, baudžiamas. Darbavosi Šilalės, Eigirdžių. Pašilės, Vaičaičių parapijose, 1970 – 1971 – Kruopių ir Žukančių parapijų klebonas, nuo 1975 – Papilės ir Šiaudinės, nuo 1983 – Žarėnų Latvelių ir Šakynos parapijų klebonas nuo 1996 vėl kilnotas po Žemaitijos parapijas. Atkakliai ir ryžtingai gynė krikščioniškas vertybes, dalyvavo Lietuvos dvasininkų akcijose reikalaujant sąžinės ir tikėjimo laisvės. Rūpinosi sakralinių objektų apsauga ir populiarinimu. Nuo 2018 gyveno Joniškio parapijos globos namuose, palaidotas Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

ŠVAGERIENĖ Mirdza

Mirdza Švagerienė
Nuotr. J. Strazdausko

ŠVAGERIENĖ Mirdza (Mirdza Elfrydė Gašpuitė-Švagerienė; 1928 07 13 Alkiškių k., – 2018 04 01 ten pat) – evangelikų liuteronų parapijos ir bažnyčios tvarkytoja bei patarnautoja. Krikštyta ir konfirmuota Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčioje, 1950 ištekėjo už Edvino Švagerio, kuris 1980 buvo įšventintas kunigu. Nuoširdžiai ir kruopščiai prižiūrėjo bažnyčią ir ją supančias kapines, patarnaudavo laidotuvėse, krikšto apeigose. Yra suteikusi reikšmingos informacijos evangelikų liuteronų tematiką gvildenusiems mokslininkams ir žurnalistams.

ŠVAGERIS Evaldas

Evaldas Švageris

ŠVAGERIS Evaldas (g. 1984 04 25 Akmenėje) – filologas, pedagogas. Baigė 2003 Akmenės vid. m-lą, Klaipėdos u-te 2007 – lietuvių filologijos ir latvių kalbos bakalauro, 2009 – kalbotyros magistro studijas, 2016 Vilniaus u-te apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 2010 – personalo atrankos specialistas agentūroje „Obis“, nuo 2012 – Vilniaus u-te: asistentas, Filologijos f-to Taikomosios kalbotyros i-to projekto ekspertas. Dalyvauja Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblyje „Adoremus“. Lietuvos lituanistų studentų 2007 konferencijos laureatas, už aktyvumą ir svarius moksliniu laimėjimus apdovanotas LR ministro pirmininko padėkos raštu.

VANAGAS Janis

Janis Vanagas

VANAGAS Janis (Vanags Janis; 1907 10 18 Klykolių k., Akmenės r. – 1986 08 15 Rygoje) – žemės ūkio ekonomistas, pedagogas, sovietinio režimo meto Latvijos politikas. Augo Klykoliuose, 1921 šeima persikėlė į Latviją. Dirbo tėvų ūkyje, baigė Jelgavos 2-ąją valstybinę g-ją, 1936 – Latvijos u-to Žemės ūkio f-tą; 1925 įstojo į uždraustą Latvijos kompartiją. Pradėjo mokslininko kelią kaip Vaisių auginimo katedros asistentas. 1940 – Latvijos tautos valdybos ir saemos narys, žemės ūkio komisaras, ministras. Po 2-ojo pas. karo – žemės ūkio ministro pavaduotojas, ministras, 1953 – Valstybinio plano k-to pirmininko pavaduotojas. Nuo 1952 – Latvijos žemės ūkio akademijos docentas, nuo 1956 – rektorius, profesorius, katedros vedėjas. Parengė teorinius principus bei rekomendacijas  racionaliam žemės ūkio tvarkymui; Latvijos 4 tomų „Žemės ūkio enciklopedijos“ vyr. redaktorius. Paskelbė per 50 mokslo darbų, išleido keletą knygų. Sovietinės Latvijos aukščiausiosios tarybos 3 šaukimų deputatas, Latvijos kompartijos 6 suvažiavimų delegatas. Latvijos valstybinės premijos 1982 m. ;laureatas. Buvo apdovanotas 2 Lenino ir 2 Raudonosios vėliavos ordinais bei Garbės ženklo“ ordinu.

SKVARNAVIČIUS Gediminas

Gediminas Skvarnavičius

SKVARNAVIČIUS Gediminas (g. 1933 05 15 Kaune) – kino scenaristas ir režisierius. 1970 su scenaristu Č. Kudaba sukūrė dokumentinį kino filmą „Ąžuolus brandina žemė“ –  apie Akmenės  melioratorių, brolių Vasilkevičių drenažo rengimo grandį, tapusią tų metų TSRS melioratorių varžybų čempione.

Naujausi įrašai

Naujausi komentarai

Archyvai

Kategorijos

Metainformacija