BORUSIENĖ Inga

Inga Borusienė

BORUSIENĖ Inga  – socialinė darbuotoja (g. 1978  12 17 Naujojoje Akmenėje; 1996 baigė Naujosios Akmenės 3III vid. m-lą,  2008 – socialinio darbo su rizikos grupėmis bakalauro studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, socialinio darbo bendruomenėje studijas M. Riomerio u-te.  Nuo 2008  Akmenės gimnazijos socialinė pedagogė, nuo 2010 – Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose: personalo inspektorė, socialinių paslaugų vadybininkė, nuo 2014 09 01 – Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

ŽILIENĖ Irina

Irina Žilienė

ŽILIENĖ Irina (g. 1986 01 12 Kaune) – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, politikė. Mokėsi Kauno A. Puškino vid. m-loje,  2016 baigė studijas Lietuvos  sveikatos  u-te, jo klinikose atliko rezistencijos  kursą. Gydytoja Naujosios Akmenės ligoninėje. Socialdemokratų sąraše 2019 balotiravosi į Akmenės r. t-bą, nuo 2022 rajono t-bos narė. 

KAZLAUSKAS Darius Jonas

Darius Jonas Kazlauskas

KAZLAUSKAS Darius Jonas (g. 1970 07 02 Naujojoje Akmenėje) – energetikas, pedagogas. 1987 baigė Naujosios Akmenės 3-iąją vid. m-lą, 1992 – Kauno technologijos u-tą, įsigydamas energetiko specialybę, 2018 – Šiaulių u-te pedagogikos studijas. Nuo 1994 dirbo UAB „Tagis“ padalinio vadovu, nuo 2001 – UAB „Topo centras“ vadybininku, nuo 2011 – Naujosios Akmmenės Ramučių g-jos drektoriiaus pavaduotoju, nuo 2001 07 01 – šios g-jos dierektoorius.  Laisvalaikio hobis – kelionės, dinuoja meno saviveikloje, groja keliis instrumentais, fotografas, licencijuotas radijo mėgėjas.

KRENCIUS Antanas

Antanas Krencius

KRENCIUS Antanas (1909 09 04 Kalnėnų k., Šilalės r. – 1951 08 30 ten pat) – katalikų kunigas, sovietinio režimo politinis kalinys. Gimė daugiavaikėje valstiečių šeimoje, 1935 baigė Telšių kunigų s-ją, vikaras Žemaitijos parapijose. Nuo 1939 – Vegerių šv. Jurgio parapijos klebonas. Sovietinio saugumo pareigūnų 1941 06 07 areštuotas, išvežtas į Mažeikių kalėjimą, iš Šiaulių kalėjimo, evakuotas į Gorkio miesto kalėjimą. Ten sukurptoje byloje apkaltintas mokesčių nemokėjimu ir antisovietine agitacija, vadinamojo ypatingojo pasitarimo pasmerktas 5 metams kalėjimo. Bausmę atlikus paleistas, pasiligojęs gyveno tėviškėje, ten mirė, palaidotas Kaltinėnų kapinėse.

RAUSTIENĖ Andžela

Andžela Raustienė

RAUSTIENĖ Andžela (g. 1971 04 02 Ventoje) – mokytoja, baigė 1989 Ventos vid. m-lą,  yra baigusi vaikystės pedagogikos bakalauro studijas. Pradinių klasių ir etikos mokytoja. Nuo 2008 – Papilės Simono Daukanto g-joje: etikos mokytoja, nuo 2011 – bibliotekininkė ir etikos mokytoja, nuo 2018 – pradinių klasių mokytoja, nuo 2019 Papilės g-jos  direktoriaus pavaduotoja (švietimo padalinio vadovė), nuo 2021 g-jos direktorė.

KAZLAUSKAITĖ (VAIČELIŪNĖ) Vilma

Vilma Kazlauskaitė (Vaičeliūnė)

KAZLAUSKAITĖ (VAIČELIŪNĖ) Vilma (g. 1975 06 13 Naujojoje Akmenėje) – karininkė, sovietinio režimo politinio kalinio ir tremtinio Jono Kazlausko anūkė. Baigė 1992 Naujosios Akmenės 3-iąją vid. m-lą, 1996 – ekonomikos bakalauro studijas Vilniaus u-te, 2008 – tarptautinės teisės magistro studijas M. Romerio u-te. Yra baigusi būrių vadų kursus Lietuvos karo a-joje, resursų vadybos kursus Monterėjaus gynybos resursų vadybos i-te (JAV), Medijų vadybos ir  krizės komunikacijos kursus Šveicarijoje, kursus Europos saugumo ir gynybos koledže. Lietuvos kariuomenėje nuo 1998 – Krašto apsaugos savanorių pajėgų 5-ojoje rinktinėje Panevėžyje, kitose kariuomenės struktūrose. Nuo 2006 – Lietuvis kariuomenės vyr. buhalterė, 2008 – 2010 – Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo biudžeto v-bos viršininkė, 2011 – 2014 deleguota į NATO Jungtinių pajėgų vadavietę Belgijoje štabo karininke NATO bendradarbiavimui su Ukraina, Gruzija ir Rusija. 2015 paskirta Krašto apsaugos ministerijos Gynybos planavimo departamento Plėtros skyriaus viršininke. 2016 suteiktas pulkininkės leitenantės karinis laipsnis. Apdovanota Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“, tarptautinio ir nacionalinio lygmens padėkos raštais.

MARKEVIČIENĖ Ona

Ona Markevičienė

MARKEVIČIENĖ Ona (1928 11 12  Daugiškių k., Kupiškio r. – 2021 09 03 Naujojoje Akmenėje) pedagogė, vadybininkė. Mokėsi Skapiškio, Pandėlio m-lose, baigė Rokiškio g-ją. Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytoja Knabikų (Mažeikių r.), Karpėnų pradinėse m-lose, Naujosios Akmenės vidurinėje m-loje mokymo dalies vedėja. Nuo 1958 –Vilniaus technologijos technikumo Naujosios Akmenės filialo direktorė. Filialą panaikinus dirbo Naujosios Akmenės 1-ojoje ir 3-ojoje vid. m-lose. Nuo 1978 – Lietuvos nusipelniusi mokytoja.

ERLICKAS Juozas

Juozas Erlickas

ERLICKAS Juozas (g. 1953 03 03 Svirkančiuose, Viekšnių sen.) – rašytojas satyrikas, poetas, humoristinių dainų autorius ir atlikėjas. Mokėsi Svirkančių prad. m-loje, 1971 baigė Viekšnių vid. m-lą, studijavo Vilniaus u-te. Žinynai pristato iki 2021 išleistas 25 J. Erlicko knygas, pastatytos 2 pjeses, išleistus 6 albumus. Kūrinius skelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir kt. periodiniuose leidiniuose.. 1997 m. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, 2020 apdovanotas S. Niūniavaitės vardine literatūrine premija.

ŠIURKUVIENĖ Jūratė

Jūratė Šiurkuvienė

ŠIURKUVIENĖ Jūratė (g. 1986 06 06 Papilėje) – savivaldos darbuotoja. 2005 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 2008 – bakalauro studijas Šiaulių kolegijoje, 2019 – magistrantūrą Šiaulių u-te. Nuo 2008 – sekretorė buhalterė, nuo 2012 – piniginės paramos poskyrio specialistė, nuo 2020 12 15 – Papilės seniūnė. Nuo 2017 buvo Gumbakių seniūnaitė ir bendruomenės pirmininkė.

RAMANAUSKAS Juozapas

RAMANAUSKAS Juozapas (1856 Žiopelių k., Akmenės sen. – 1933 Laižuvoje) – visuomenės veikėjas, uždraustos lietuviškos spaudos bendradarbis ir platintojas. Mokėjo skaityti ir rašyti, kunigo poeto A. Vienažindžio pakviestas, 1875 – 1892 dirbo Laižuvos bažnyčios zakristijonu ir aktyviai reiškėsi bažnyčios statyboje. Po A. Vienažindžio mirties savo namuose įsteigė parduotuvę, aviliuose ir kitur slėpė iš knygnešių gaunamą lietuvišką spaudą, pats rašinius apie įvykius Akmenėje, Viekšniuose  siuntė „Tėvynės sargo‘, „Apšvietos“, „Ūkininko“ leidėjams, baustas už slaptą vaikų mokymą lietuviškai, Pirmojo pasaulinio karo metu išsaugojo du bažnyčios varpus.

Naujausi įrašai

Naujausi komentarai

Archyvai

Kategorijos

Metainformacija