BAGNICKAITĖ Ona

BAGNICKAITĖ Ona (1875 Santekliuose, Viekšnių sen. – 1941 Ongudajaus raj., Altajaus kr., Rusija) – tautodailininkė. Dešimties metų patekusi į Santeklių dvarą, tapo jo savininkių, seserų Gruževskaičių, augintine, mokėsi Varšuvos meno m-loje (apie 1906 m. – kartu su M. K. Čiurlioniu), 5 m. gyveno ir mokėsi tapybos Paryžiuje; 1915 pasitraukė į Rusiją, baigė audėjų kursus. 1918 grįžusi į Lietuvą, Santeklių dvare įsteigė audimo dirbtuvę. Audė meniškus, lietuvių tautiniais raštais išmargintus kilimus, bene pirmoji Lietuvoje pritaikė gobeleno techniką. Dalyvavo tautodailės parodose Mažeikiuose, Šiauliuose, 1928 ir 1930 – Kaune. Jos audinių buvo įsigijusi LR Užsienio reikalų ministerija Lietuvos ambasadoms papuošti. Bendravo su Sruogų šeima ir aplinkinių dvarų (ir dab. Akmenės rajono teritorijoje) savininkais; 1941 06 14 sovietinės okupacinės valdžios ištremta, tremtyje pasiligojo ir mirė.

Inf.: Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose; Sruogaitė D. Atminties archeologija.

< Atgal