BALČIŪNAS Vladislovas

Kunigas Vladislovas Balčiūnas

BALČIŪNAS Vladislovas (1887 08 07 – 1948 11 03 Vilniuje) – katalikų kunigas. Baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas 1910 06 20. Tarnavo vikaru Ukmergėje, iš čia 1920 perkeltas į Akmenę klebono A. Naudžiūno pagalbininku. Iki 1929 buvo vikaras, 1929 – 1943 – Akmenės klebonas. Tęsė A. Naudžiūno pradėtus bažnyčios tvarkymo, šventoriaus tvoros mūrijimo darbus, paliko išsamių to meto bažnyčios veiklos ir A. Naudžiūno biografijos aprašymų. Pasipiktinęs sovietinės okupacinės valdžios akcijomis prieš Lietuvos katalikų bažnyčią, parapijos turto nacionalizavimu, parėmė hitlerinei okupacinei valdžiai tarnavusias struktūras, sovietinės valdžios talkininkų areštus. Nuo 1943 klebono pareigų nebėjo, grįžtant sovietinei okupacinei valdžiai, į Vakarus nepasitraukė, slapstėsi, 1946 09 14 suimtas, kalintas ir tardytas Mažeikių, Šiaulių, Vilniaus kalėjimuose, 1948 05 13 karo tribunolo nuteistas dešimčiai metų, tačiau tą patį rudenį kalėjime mirė. Yra nepatikrintų pasakojimų, neva jį matę tarp kalinių, pasitelktų Akmenės cemento g-los statybose.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal