BALKAUSKAS Benediktas

Benediktas Balkauskas

BALKAUSKAS Benediktas (g.1958 12 26 Jonaičių I k., Papilės sen.) – inžinierius hidrotechnikas. 1977 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 1982 – Lietuvos ž. ū. a-ją; nuo 1982 dirbo Akmenės melioracijos statybos montavimo v-boje meistru, nuo 1984 – komjaunimo Akmenės r. k-to sekretorius, nuo 1987 – Akmenės melioracijos statybos montavimo v-bos profsąjungos k-to pirmininkas, nuo 1991 – valst. įmonės „Akmenės cementas“ komunalinio ūkio skyriaus meistras, nuo 1993 – Naujosios Akmenės valst. šilumos ir vandens tiekimo įmonės direktoriaus pavaduotojas, nuo 1995 – UAB „Naujosios Akmenės šiluma ir vanduo“ direktoriaus pavaduotojas, direktorius, nuo 2003 – UAB „Akmenės būstas“ direktorius; 1990 – 2004 buvo Akmenės r. savivaldybės t-bos narys.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal