BALKAUSKAS Benediktas

BALKAUSKAS Benediktas (gyv. XIX a. II pusėje) – Jonaičių k., Papilės sen., valstietis; savo namuose laikė slaptą liet. m-lą, kurioje 1892 tikybos ir liet. bei lenk. rašto buvo mokomi 8 vaikai.

Inf.: Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864 – 1904.

< Atgal