BALKAUSKAS Vladislovas

Vladislovas Balkauskas

BALKAUSKAS Vladislovas (g. 1950 12 26 Jonaičių I k., Papilės sen.) – inžinierius žemėtvarkininkas. Mokėsi Papilės vid. m-loje, 1973 baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, 1989 – Lietuvos ž. ū. a-ją. Nuo 1967 – Akmenės melioracijos statybos v-boje: darbininkas, meistras, darbų vykdytojas, baro vadovas, nuo 1986 – Kruopių tarybinio ūkio direktorius, nuo 1990 – Spaigių ž. ū. b-vės pirmininkas, nuo 1997 – UAB „Skabeikių agrofirma“ direktoriaus pavaduotojas, 1999 – 2018 – Akmenės r. ugniagesių komandos vadovas; nuo 1990 – Akmenės r. savivaldybės t-bos narys; LSDP Akmenės skyriaus pirmininko pavaduotojas, Akmenės r. savanorių gaisrininkų d-jos pirmininkas.

< Atgal