BALKAUSKAS Vladislovas

Vladislovas Balkauskas

BALKAUSKAS Vladislovas (g. 1950 12 26 Jonaičių I k., Papilės sen.) – inžinierius žemėtvarkininkas. Mokėsi Papilės vid. m-loje, 1973 baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, 1989 – Lietuvos ž. ū. a-ją. Nuo 1967 – Akmenės melioracijos statybos v-boje: darbininkas, meistras, darbų vykdytojas, baro vadovas, nuo 1995 – 86 – Kruopių tarybinio ūkio direktorius, nuo 1990 – Spaigių ž. ū. b-vės, kooperatyvo „Kruopių agroservisas“  pirmininkas, nuo 1997 – UAB „Skabeikių agrofirma“ direktoriaus pavaduotojas, nuo 2000 – Akmenės r. ugniagesių komandos viršininkas; nuo 1990 – Akmenės r. savivaldybės t-bos narys (2007 ir 2011 mandato atsisakė); nuo 2003 – LSDP Akmenės skyriaus pirmininko pavaduotojas, nuo 2009 – skyriaus pirmininkas. Akmenės r. savanorių gaisrininkų d-jos pirmininkas, Lietuvai pagražinti d-jos Akmenės skyriaus t-bos narys.

< Atgal