BALSIAI

Koplytstulpis Balsių kaimui atminti. Pastatydino viešoji įstaugia „Balsių slėnis“ 2016 m.
Nuotr. L. Rozgos

BALSIAI – kaimas Papilės sen., 14 km į v. nuo Papilės, prie Virvytės u. ir kelio Papilė – Tryškiai. Plotas 424,53 ha. Išaugęs iš buv. dvaro. Teritorijoje yra senkapiai – archeologijos paminklas. 1923 buvo 27 ūkiai su 180 gyv., veikė vandens malūnas, 1935 – 1965 buvo prad. m-la, po II pas. karo – apyl. ir Kairiškių t. ū. skyriaus centras; rezistencijos kovotojai nužudė apyl. pirmininką F. Gauronską. Sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė Č. Moros, J. Danisevičiaus, E. Gudelienės, E. Venckienės šeimas ir keletą kitų asmenų (iš viso represuoti 23 gyventojai), tremtyje mirė K. Danisevičienė, V. Venckus. 1959 buvo 140 gyv., 1970 – 88 gyv. Intensyviai melioruojant žemes ir naikinant vienkiemius, ištuštėjo, 1997 buvo 9 ūkiai su 14 gyv.,2016 gyvenamąją vietą buvo deklaravę 3 asmenys.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 – 4.

< Atgal