BAMBALAI

Bambalų kaimo latvių draugijos nariai

BAMBALAI – kaimas Kruopių sen., 7 km į š. nuo Kruopių, tarp Dabikinės u. ir Juodgriovio upelio. Plotas 752,08 ha. Spėjama, kad susiformavo carinės Rusijos valdymo laikais, kai grafo Naryškino valdomas Martyniškių palivarkas imtas parceliuoti sklypais po 10 ha. Daug pirkėjų buvo iš Latvijos, tad ir po I pas. karo dominavo latvių tautybės gyventojai, 1920 – 1944 veikė latvių 4 klasių pradinė m-la, sovietinei okupacinei valdžiai ją uždarius, iki 1953 veikė lietuviška pradinė m-la, prie bibliotekos buvo susibūrusi kultūros draugija „Ausma“. 1923 buvo 2 viensėdžiai: viename būta 10 ūkių su 60 gyv., kitame – 14 ūkių su 55 gyv. 1941 06 23 sovietiniai pasieniečiai nužudė ūkininką Žanį Buivydą. Po II pas. karo Bambalų k. žuvo partizanas Juozas Mašinauskas, jau 1945 suimtas ir 8 m. lagerių nuteistas Robertas Silis. Sovietinė okupacinė valdžia 1948 ištrėmė D. Kulvelio, 1949 m. – K. Gedžiaus šeimas (9 asmenis). 1959 buvo 72 gyv., 1970 – 51 gyv. Po 1978 labai suintensyvinus  vienkiemių naikinimą, daug gyventojų persikėlė į Šapnagius ir Kruopius. 2001 buvo likę 5 ūkiai su 7 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 8 asmenys. Bambaluose 1934 g. Latvijos technologijos mokslų daktaras metalurgas Laimonis Šteinbergas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 1- 4; Šteinbergas L. Prisiminimai apie Bambalų kaimą, Vienybė, 2016, balandžio 4, 11, 18.

< Atgal