BARONIENĖ Elena

BARONIENĖ Elena (Laumianskaitė; 1883 01 16 Utenos apskr. – 1969 08 21 Vilniuje) – pedagogė, visuomenės veikėja. 1903 baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją, mokytoja Rygos ir Liepojos lietuvių m-lose, 1906 – 1911 su pertrauka mokėsi Peterburgo Leshafto aukštuosiuose moterų kursuose, dalyvavo socialdemokratų organizacijų veikloje. 1912 – 1914 mokytojavo Medemrodės dvaro pradinėje m-loje, dvaro savininko V. Zubovo padedama, įkūrė dvaro darbininkų sąjungą, kuri suorganizavo vakarinius kursus ir įsteigė biblioteką. Pirmojo pas. karo metu pasitraukusi į Rusiją, studijavo Peterburge, Bestuževo aukštuosiuose kursuose, iki II pas. karo Lietuvoje mokytojavo Ukmergėje, Kaune, buvo įsigijusi „Metropolio“ restoraną, kurį padarė inteligentų sambūrių vieta; II pas. karo metais ir vėliau – Panevėžio 1osios g-jos mokytoja. Parengė vadovėlius „Geografijos pradžia“, „Gimtasis kraštas“. Kaune buvo Pažangiųjų moterų s-gos pirmininkė.

Inf.: Kupiškėnų enciklopedija; Lietuviškoji enciklopedija, t. 2.

< Atgal