BARVYDŽIAI

BARVYDŽIAI – kaimas Papilės sen., 5 km į š. r. nuo Papilės, prie kelio Kruopiai – Papilė. Plotas 1310,45 ha. Iš r. prieina Latveliškių mšk. XIX a. turėjo vėjinį malūną. 1923 buvo 26 ūkiai su 158 gyv., teritorija siekė 340 ha. 1928 iš Žardelių k. perkelta prad. m-la. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė K. Martinkėno, L. Pikelio ir A. Ancevičienės šeimas ir keletą kitų gyventojų (18 asmenų), tremtyje mirė Liudvikas Pikelis; keletas gyventojų išėjo į ginkluotus rezistencijos kovotojų būrius. Nuo 1962 veikė felčerių punktas, nuo 1952 – septynmetė, aštuonmetė m-la, nuo 1987 – vėl prad. m-la, uždaryta 2000. Nuo 1950 veikė b-ka. Buvo pastatyta gyvulininkystės fermų. 1959 buvo 192 gyv., 1970 – 160 gyv., 1997 – 38 ūkiai su 74 gyv., 2016 gyvenamąją vietą buvo deklaravę 46 asmenys.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 – 4.

< Atgal