BAUBLIAI

BAUBLIAI – kaimas Papilės sen., 9 km į p. nuo Papilės, prie kelio Kruopiai – Šemetaičiai. Plotas 722,49 ha. P. ir r. pakraščiu teka Pragalvis. 1923 buvo 13 ūkių su 98 gyv. 1946 sovietinis karo tribunolas 5 metams lagerio ir 2 metams tremties nuteisė Vytautą Mačiulį, už dalyvavimą ginkluotų rezistentų būryje 10 m. lagerių ir 5 metams tremties nubaustas Juozas Putramentas; 1947 į Tomsko sr. ištremta Meirių šeima (4 asmenys), Juozas Meirys 1950 mirė tremtyje, 1951 sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė Alfonsą ir Eleną Andrijaičius. Ilgą laiką buvo ekonomiškai silpnų „Tarybinės vagos“ ir S. Daukanto kolūkių padalinio centras. Nuo 1928 iki 1976 veikė prad. m-la. 1959 buvo 54 gyv., 1970 – 92 gyv. Vėliau, intensyviai melioruojant žemes ir naikinant vienkiemius, ištuštėjo, 1997 bebuvo 8 ūkiai su 24 gyv., 2016 gyvenamąją vietą deklaravo 17 asmenų.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 2, 3.

< Atgal