BELECKAS Pranas

BELECKAS Pranas (apie 1920 Apušroto k., Kruopių sen. – 1949 06 Uogiškių k., Viekšnių sen.) – ginkluotų rezistentų būrių, kovojusių prieš sovietinį okupacinį režimą, vadas. Iš gausios valstiečių šeimos, kurioje augo 5 sūnūs ir 2 dukros. Nuo 1944 rudens vadovavo ginkluotam partizanų būriui Apušroto mšk., Kruopių sen. 1945 vyko į partizanų vadų suvažiavimą Dzūkijoje. Okupacinės valdžios kariuomenė 1944 12 25 sudegino gimtąją sodybą, 1947 ištrėmė tėvus. Po 1945 vadovavo Žemaičių apyg. Šatrijos rinktinės „Vyčio“ būriui, veikusiam Viekšnių ir Papilės vlsč. Slapyv. „Malūnininkas“. Žuvo kariuomenės ir stribų ginkluotos akcijos metu.

< Atgal