BERTULIS Karolis Albertas

BERTULIS Karolis Albertas (1907 11 21 Pipirių k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – 2006 02 25 Niujorke, JAV) – inžinierius architektas, tarpukario Lietuvos ir išeivijos lietuvių visuomenės veikėjas. 1932 baigė Kauno aukštesniąją technikos m-lą, dar tebesimokydamas dirbo Lietuvos karo aviacijos statybų vedėju, 1940 gavo inžinieriaus statybininko teises, 1933 – 1943 studijavo Vytauto Didžiojo u-to Technikos f-te, 10 m. dirbo Lietuvos Raudonojo kryžiaus technikos skyriaus vedėju. Dirbdamas architekto V. Landsbergio-Žemkalnio biure, dalyvavo projektuojant Kauno prekybos ir pramonės rūmus, Mažeikių bažnyčią, Panevėžio ligoninę, pats parengė Birštono išplanavimo projektą; 1944 pasitraukė į Vakarus, nuo 1950 gyveno JAV, ten įsigijo licenciją dirbti architektu, dirbo statybos bendrovėje Čikagoje, 1961 – 1977 – bendrovėje McDonald Engineering, dalyvavo cemento gamyklos projektavimo ir statybos procese. Veikė BALFe, padėjo Balzeko lietuvių kultūros muziejui, bendradarbiavo išeivijos spaudoje.

Inf.: JAV lietuviai, I.

< Atgal