BERŽINIS Stasys

Stasys Beržinis

BERŽINIS Stasys (g. 1944 08 28 ) Žardelių k., Papilės sen.) – inžinierius, vadybininkas, politikas. 1958 baigė Barvydžių septynmetę, 1962 – Kruopių vid. m-lą, 1962m. pradėjo studijas Lietuvos ž. ū. a-jos Mechanizacijos f-te (ž. ū. mašinų konstruktorius); 1964 buvo pašauktas į privalomą karinę tarnybą, 1967 tęsė studijas LŽŪA, 1968 šeimą ištiko nelaimė – sudegė namai, todėl studijavo neakivaizdžiai ir 1971m. baigė studijas Lietuvos ž. ū. a-joje. Nuo 1962 dirbo Lietuvos mašinų bandymų stotyje šaltkalviu (tokia buvo konstruktorių programa: dieną darbas, vakare – paskaitos), 1963 – suvirintoju elektra, Nuo 1968 – S. Daukanto kol. (Papilės sen.) tekintojas, nuo 1971 – dirbtuvių vedėjas, nuo 1972 – Akmenės kilnojamosios mechanizuotos kolonos lauko mechanikas, 1975 – rajoninio „Lietuvos žemės ūkio technikos“ susivienijimo direktoriaus pavaduotojas, 1987.12.28. kolektyvo išrinktas direktoriumi. Nuo 1999 iki 2015 – UAB „Akmenės vandenys“ direktorius. Įgyvendino reikšmingų, ES struktūrinių fondų lėšomis remiamų centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemų renovavimo projektų Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos mst. ir Papilėje. 1990 išrinktas Papilės apylinkės t-bos nariu, 1997 – 2003 – Akmenės r. savivaldybės t-bos narys, v-bos narys ir aplinkos apsaugos k-to pirmininkas, Valstiečių liaudininkų sąrašu 2003 ir 2007 ištrinktas t-bos nariu mandato atsisakė. Rajono tarybos narys nuo 2015. Akmenės ROTARY klubo narys, 2007 – 2008 – jo prezidentas. Gimęs politinio kalinio šeimoje, tėvas 1950 žuvo lageriuose Rusijos Tolimuosiuose Rytuose.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal