BIELINIS Kipras

Kipras Bielinis

BIELINIS Kipras (1883 09 26 Purviškių k., Biržų r. – 1965 12 07 Niujorke, JAV; 1996 perlaidotas Kaune) – visuomenės ir Lietuvos socialdemokratų partijos veikėjas, knygnešio J. Bielinio sūnus. Mokėsi Mintaujos, Rygos gimnazijose, už lietuviškos spaudos platinimą pašalintas iš septintos klasės. Aktyviai veikė LSDP, 1905 – 1906 surengė per 30 mitingų įvairiose Lietuvos vietovėse, tarp jų Kruopiuose, Papilėje, Tryškiuose, lankėsi Kairiškiuose. 1907 Rygoje suimtas ir 5 m. kalintas sunkiųjų darbų kalėjime, ištremtas į Irkutsko guberniją, pabėgęs 1913 – 1917 gyveno Chabarovske, per Maskvą 1918 grįžo į Lietuvą, dirbo kooperacijos darbą Papilėje, Steigiamojo, I, II ir III seimų narys, vėliau dirbo Šiaulių ir Mažeikių savivaldybėse, laikr. „Socialdemokratas“ redakcijoje, bendrovėse. 1944 pasitraukė į Vakarus, dirbo VLIKo delegacijoje Berlyne, 1945 – 1949 buvo Tautos fondo valdytojas. Nuo 1949 gyveno JAV, veikė VLIKe, Lietuvių socialistų s-goje, Lietuvos laisvės k-te. Lietuvoje ir emigracijoje išleido atsiminimų, kuriuose aprašė ir 1905 m. įvykius dab. Akmenės rajono teritorijoje.

Inf.: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 3; Lietuvių encikloperdija, t. 2; Žurnalistikos enciklopedija.

< Atgal