BLISTRABAS Juozas Kazimieras

Juozas Kazimieras Blistrabas

BLISTRABAS Juozas Kazimieras (g. 1935 04 25 Beinoriškių k., Švėkšnos vlsč.) – inžinierius, kraštotyrininkas. Vaikystėje mokėsi tėviškėje, Daukšaičių prad. m-loje, 1945 mirus tėvui, o motiną įkalinus 8 m. už paramą partizanams, našlaičiai vaikai liko pas gimines ar svetimus žmones; baigė Vilkyčių septynmetę m-lą (tuometiniame Priekulės r.), 1957 – Kauno politechnikume – silikatų technologijos kursą. Dirbo Daugėlių statybinių medžiagų kombinate technologu, pamainos meistru, darbų saugos inžinieriumi. 1966 perkeltas į Akmenės statybinių medžiagų kombinatą gamybos skyriaus viršininku, nuo 1969 – vyresn. inžinierius racionalizacijai ir išradybai, neakivaizdžiai baigė studijas Kauno politechnikos i-te, nuo 1984 – vyr. ekologas. Nuo 1993 pensijoje. Nuo 1972 – Paminklų apsaugos ir kraštotyros d-jos pirminės organizacijos pirmininkas, rinko dokumentinę įmonės istorijos medžiagą, rengė metraščius, medžiaga panaudota kn. „Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose“. Sukūrė 10 trumpo metražo 16 mm dokumentinių kino filmų apie įmonę.

Inf.: Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose.

< Atgal