BRAZAUSKIENĖ Irena

Irena Brazauskienė

BRAZAUSKIENĖ Irena (Šalavėjūtė; g. 1950 09 21 Papilėje) – agronomė, fitopatologijos ir augalų apsaugos specialistė. 1968 baigė Papilės S. Daukanto vid. m-lą, 1973 – agronomijos studijas Lietuvos ž. ū. a-joje. Nuo 1973 Lietuvos žemdirbystės i-te: Imuniteto laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 1985 – vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 1990 – Augalų apsaugos skyr. vyresnioji mokslo darbuotoja, 1997m – 2008 – Augalų patologijos bei apsaugos skyriaus vedėja, nuo 2002 – ir šio i-to direktoriaus pavaduotoja mokslui. Nuo 1993 – biomedicinos mokslų daktarė. Viena ar su kolegomis paskelbė per 40 mokslinių straipsnių. Už darbų ciklą „Žemės ūkio augalų grybinių ligų  plitimo dėsningumų tyrimai ir efektyvių kontrolės metodų kūrimas bei diegimas (1982 – 2007)“ su bendraautoriais pelnė 2008 m. Lietuvos mokslo premiją, su bendraautorium Z. Dabkevičium 2007 išleido vadovėlį „Augalų patologija“.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal