BRAZDEIKIS Vytautas Steponas

Kunigas Vytautas Steponas Brazdeikis

BRAZDEIKIS Vytautas Steponas (g. 1930 12 27 Žemaičių Kalvarijoje, Plungės r.) – katalikų kunigas, monsinjoras, pedagogas. 1951 baigė Sedos (Mažeikių r.) vid. m-lą, studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, kunigu įšventintas 1955. Vikaras Salantuose, Tauragėje, klebonas Laukžemėje, Laukuvoje, 1973 – 1975 – Akmenėje, čia tęsė A. Vaičiaus pradėtus parapijos gaivinimo darbus. Iš Akmenės perkeltas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją dėstytoju, 1981 – 1988 – ir seminarijos dvasios tėvas, nuo 1989 – Telšių kunigų seminarijos dėstytojas, 1989 – 1993 – ir dvasios tėvas, 1993 – 1998 – rektorius, nuo 1997 – ir Telšių vyskupijos licėjaus (mažosios seminarijos) dėstytojas, direktorius, dvasios tėvas. Humanitarinių mokslų (teologija) daktaras, docentas; 1990 paskirtas Popiežiaus Jono Pauliaus II kapelionu.

< Atgal