BRAZDŽIUS Povilas

Povilas Brazdžius

BRAZDŽIUS Povilas (1877 11 20 Vabalninke, Biržų r. – 1979 05 29 Akmenėje) – nepriklausomos Lietuvos savivaldybių veikėjas. Baigė Vabalninko pradžios m-lą ir Mintaujos g-ją, 1895 – 1905 tarnavo Rygos iždo rūmuose, 1905 – 1914 – Subačiaus vlsč. sekretorius, mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę, 1919 grįžo į Lietuvą, buvo Panevėžio, Tauragės, Kretingos, 1927 – 1932 – Mažeikių, 1932 – 1940 – Suvalkų – Lazdijų apskričių viršininku, turėjo namus Papilėje. Nuo 1940 slapstėsi ir išvengė sovietinės okupacinės valdžios represijų, nuo 1958 gyveno pas brolį Praną, Akmenės I k. 1936 – 1940 LR Seimo narys, apdovanotas Vytauto Didžiojo, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinais, medaliais.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal