BRAZDŽIUS Pranas

Pranas Brazdžius

BRAZDŽIUS Pranas (1895 12 05 Lopinių k., Kupiškio r. – 1980 10 22 Akmenėje) – pedagogas, keramikas. Mokėsi Panevėžyje, 1912 – 1918 Mirgorodo (Ukraina) keramikos m-loje, kuri jam tebesimokant pertvarkyta į technikumą. 1918 grįžo į Lietuvą, nuo 1919 mokytojas Kalvarijoje, Marijampolėje, Viekšniuose, čia pastebėjo daug gabių menui jaunuolių ir paskatino juos kūrybai, buvo pirmasis skulptoriaus B. Pundziaus meno mokytojas, lydėjo jį į dailės parodą Kaune. Švietimo ministerijos komandiruotas, 1927 specializavosi Čekoslovakijoje, grįžęs mokytojavo Mažeikiuose. Kaune 1931 įsteigus meno m-los keramikos studiją, iki 1940 buvo jos vedėju ir techniniu vadovu. Hitlerinės okupacijos metais gyveno, po 2-ojo pas. karo – ir mokytojavo Akmenėje, prisidėjo rengiant tautodailės parodas. Pirmasis Lietuvoje išmoko gaminti redukcinę glazūrą ir ją propagavo. Jo buitiniai ir dekoratyviniai keramikos darbai papuošti neaukštais gyvūniniais ir augaliniais reljefais. Viekšnių A. Griškevičiaus muziejuje 1989 įrengta P. Brazdžiaus darbų ekspozicija.

Inf.: VLE, t. 3.

< Atgal