BUČIUS Konstantinas

Konstantinas Bučius

BUČIUS Konstantinas (1922 02 26 Kairiškiuose – 1941 06 25 Rainiuose, Telšių r.) – Telšių amatų m-los moksleivis, neturtingų ūkininkų sūnus. Nuo 1939 mokėsi Telšių amatų m-loje, vadovavo kraštotyrininkų būreliui, sportininkas, Šaulių s-gos narys. Labai religingas. Kūrė eilėraščius, sovietinę Lietuvos okupaciją smerkiančių eilių paskaitė mokyklos literatūriniame vakare. Suimtas Telšiuose 1941 02 15, apkaltintas antisovietine agitacija, su kitais 75 areštuotais nekaltais asmenimis nukankintas raudonosios armijos ir sovietinio saugumo akcijos metu Rainių miške.

Inf.: Padaubietis J. Telšių kankiniai.

< Atgal