BURAGIENĖ Dalia

Dalia Buragienė

BURAGIENĖ Dalia (Milukaitė; g. 1949 03 10 Šeštokų k., Lazdijų r.) – poetė, gydytoja oftalmologė. 1967 baigė Šeštokų (Lazdijų r.) vid. m-lą, 1974 – Kauno medicinos i-tą; 1975 – 1998 gyveno ir dirbo Naujojoje Akmenėje, nuo 1998 gyvena Kaune, dirba medicininės socialinės ekspertizės komisijos gydytoja eksperte. Išleido poezijos knygų, redagavo kitų autorių poezijos leidinius. Akmenės krašto literatų klubo pirmininkė iki 2016 m. Respublikinio Medikų poezijos pavasario laureatė (1982, 1985, 1991, 1994, 2012, 2015) laureatė ir daugelio kt. prizininkė; Vieno eilėraščio Šiauliams konkurso laureatė (Šiauliai, 1993); II Vasaros poezijos šventės (Kaunas, 2000) laureatė; XII Mažojo poezijos pavasario (Vilkaviškis, 2002) laureatė; Dr. N. Bataitytės-Glažė (Los Andželas, JAV) ir Edv. Šulaičio (Čikaga, JAV) literatūrinių fondų premijų laureatė; St. Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos pirmoji laureatė (Naujoji Akmenė, 2004); Apdovanota Lietuvos literatūrinio rekordo (už akrostichų rinktinę) diplomu (Vilnius, 2008); XIX Mažojo poezijos pavasario (Vilkaviškis, 2009) laureatė; Lietuvos rekordo diplomas (agentūra „Factum“, už daugiausia knygoje akrostichų (217); Amerikos biografijų instituto (JAV) Aukso medalis (už kultūrą Lietuvai, su Vl. Buragu, 2010); Kauno miesto savivaldybės III-čio laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus Kaunui kultūros ir literatūros srityje (2013); Respublikinio Medikų pavasario laureatė (2015); LNRS vieno eilėraščio konkurso „Lygiadienio giesmė“ laureatė (2016); Rašytojo L. Balčiūno sakralinės poezijos pirmoji laureatė (2016).
Išleido eilę knygų. Poezijos rinkiniai: „Virš pilkos dienos“ (1990); „Ilgesio paukštė“ (1995); „Vakaro vėjas“ (1996); „Likimo rožė“ (1997); „Neramioji liepsna“ (1998, kartu su VI. Buragu); „Meilės malda“ (1999); „Dviejų saulių nemigusios žaros“ (2000, kartu su Vl. Buragu); „Atšilo požeminės upės“ (2002); „Stebuklingąjį žmogų šaukiu“ (2004, meilės lyrikos rinktinė); „Degančios viltys“ (2007); „Jaučiu sielos virpesį“ (2008); „Lietuva, mano pavasari“ (2009), patriotinės lyrikos rinktinė); „Paliesiu gerumo spinduliu“ (2009); „Pavasarių toliais tyliais“ (2010), eilėraščių rinktinė; „Kamanų klampynė“ (2010), sonetų vainikas; „Gerumu vienas kitą apgynę“ (2010, kartu su Vl. Buragu), eilėraščių rinktinė; „Židinys gryčioj dega“ (2012, trioletų rinktinė); „Po balta obelim“ (2013, eilėraščių rinktinė); „Vieną vakarą dviese…“ (2014); „Pasivaikščiojimai po tėviškę“ (2014).sonetų vainikas; „Čiulba volungėlė“ (2014, eilėraščių rinktinė); „Mintimis ir širdimi“ su Vladu Buragu (2014 eilėraščių rinkinys); „Tu buvai ir esi“ su A.R.Milukaite ir L.E.Baltrusaitiene (Trys knygos vienoje 2015); „Baltieji laiko aitvarai“ (2016 eilėraščių rinkinys); „Gyvenime, rašau tave…“ (2016 eilėraščių rinkinys); „Poezijos dainius“ su Vytautu Šiaudyčiu (2018 straipsnių ir eilėraščių rinkinys apie Vl. Buragą); „Šimtas nerimo blyksnių“ (2018 Poezijos rinktinė). Išleido almanachą „Mieloji mano, rudenio žemele“. 2018 m. išleido Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąvadą, albumą „Vardą rašysim ant laiko delnų“. Nuo 2017 metų poetė, Dalia Milukaitė-Buragienė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė; periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorė.

< Atgal