BURGIENĖ Sigita

Sigita Burgienė

BURGIENĖ Sigita (g. 1963 06 16 Akmenėje) – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, kultūros darbuotoja. 1981 baigė Akmenės vid. m-lą, 1988 Kapsuko (Marijampolės) O. Sukackienės pedagoginėje muzikos m-loje įsigijo ikimokyklinių įstaigų auklėtojos specialybę, 2007 baigė viešojo administravimo studijas Šiaulių kolegijoje. Nuo 1992 dirbo auklėtoja Naujosios Akmenės vaikų darželiuose, nuo 1999 – Klykolių kaimo kultūros namų kultūrinių renginių organizatorė, nuo 2004 Akmenės r. kultūros centro etninės kultūros specialistė, direktoriaus pavaduotoja. 2000 lapkritį įsteigė Klykolių kaimo buities muziejų. Fiksavo ir kaupė etnografinį Akmenės krašto paveldą, pradėjo etnografinių Sekminių švenčių tradiciją. 2003 – 2007 buvo Akmenės r. t-bos narė, išrinkta 2010 metų akmeniete. 2012 išvyko iš Akmenės r.

< Atgal