ČECHAVIČIENĖ (Augustinaitė) Minda

Minda Čechavičienė

ČECHAVIČIENĖ (Augustinaitė) Minda (g. 1940 03 22 Dusų k., Papilės sen.) – inžinierė, pedagogė. 1958 baigė Papilės vid. m-lą, 1965 – silikatų technologijos studijas Kauno politechnikos i-te, 1973 – šio i-to aspirantūrą. 1958 – 1960 – Akmenės statybinių medžiagų kombinato darbininkė silikatinių plytų ceche, 1966 – 1971 – Kauno „Bituko“ g-los pamainos meistrė, cecho viršininkė, nuo 1973 – Vilniaus „Termoizoliacijos“ i-to jaunesnioji, vyresnioji mokslinė bendradarbė, čia dirbdama apgynė technikos mokslų kandidatės (nostrifikavus – daktarės) disertaciją; nuo 1982, vyrą komandiravus į Alžyrą, gyveno šioje valstybėje, nuo 1986 – Vilniaus technologijos technikumo dėstytoja, nuo 1991 dešimtmetį dirbo Vilniaus aukštesniosios technologijos m-los direktore, 8 mokslinių straipsnių autorė.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose; Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose.

< Atgal