ČERKESAS Juozas

ČERKESAS Juozas (buvo g. 1884 03 04 Bernotų k., Panevėžio apskr.) – spaudos bendradarbis, XX a. pradžioje Žagarės valsčiaus raštininko padėjėjas, už korespondenciją apie 1905 m. įvykius Kruopiuose pašalintas iš tarnybos. I pas. karo metais gyveno Rusijoje, 1918 grįžo į Lietuvą, išrinktas Panevėžio apskrities komiteto pirmininku, bolševikų valdžios kalintas. Lietuvos kariuomenės savanoris, vėliau advokatas Panevėžyje, ūkininkas.

< Atgal