ČĖSNA Jonas

ČĖSNA Jonas (1897 04 22 Raseiniuose – 1978 02 20 Čikagos apylinkėse, JAV) – karininkas. Prasidėjus I pas. karui, pasitraukė į Rusiją, vėliau pateko į Ukrainą, ten baigė g-ją ir karinę kavalerijos m-lą, 1917 kovojo Ukrainos kariuomenėje, buvo patekęs į lenkų nelaisvę, tačiau ištrūko ir grįžo į Lietuvą. 1924 baigė Karo m-lą, tarnavo 2-ajame ulonų pulke, 1928 gavo vyresn. leitenanto karinį laipsnį. Naikinant Lietuvos karines pajėgas, 1940 rudenį paskirtas į 29-ojo raudonosios armijos šaulių teritorinio korpuso divizijos zenitinės artilerijos diviziono ryšių viršininku, bet netrukus areštuotas. Kilus Vokietijos – SSRS karui, iš kalėjimo išsilaisvino. Hitlerinės okupacijos metais gyveno Viekšniuose, vienas pirmųjų 1944 m. vasarą ėmė telkti iš rytinių Lietuvos apskričių besitraukiančius vyrus į Tėvynės apsaugos rinktinę, 1944 08 29 buvo paskirtas jos štabo viršininku, buvo fronte Papilės apylinkėse. Po nesėkmingų rinktinei kautynių prie Sedos pasitraukė į Vokietiją, iš ten 1949 išvyko į JAV, emigracijoje glaudžiai bendravo su laikinąja Ukrainos tremtinių vyriausybe, kuri jam suteikė majoro ir pulkininko leitenanto karinius laipsnius. 1931 buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu, 1928 – Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Vienas iš didžiausių J. Čėsnos nuopelnų – kad jis išvežė į Vakarus ir išsaugojo Tėvynės apsaugos rinktinės archyvą, kuriuo remiantis parengta keletas leidinių apie šį ginkluotą pasipriešinimo sovietinei okupacijai junginį.

Inf.: LKK, t. 3.

< Atgal