ČIURLIONYTĖ Danutė

Danutė Čiurlionytė-Zubovienė

ČIURLIONYTĖ Danutė (Zubovienė; 1910 06 12 Petrovčiznoje, Minsko r., Baltarusija – 1995 02 27 Kaune) – vaikų rašytoja, literatūros vertėja, istorikė, dailininko, kompozitoriaus M. K. Čiurlionio ir rašytojos S. Kymantaitės-Čiurlionienės duktė, architekto V. Zubovo žmona. Paliko atsiminimų apie motiną ir daugelį tarpukario bei pokario Lietuvos inteligentų (po mirties, 1996, išleistas prisiminimų rinkinys. „Patekėjo saulė“, antroji knyga – 2007); materialiai rėmė sovietinės okupacinės valdžios ištremtus kultūros ir meno veikėjus. Ne kartą yra buvojusi ir gyvenusi dab. Akmenės rajone, netoli Akmenės buvusiame uošvio V. Zubovo ūkyje, Judreliuose, 1944 m. čia slėpėsi nuo karo sunkumų.

Inf.: Patekėjo saulė

< Atgal