ČUPKOVAS Vitalijus

Vitalijus Čupkovas

(1917 03 19 Zaporožėje, Ukraina – 1967 05 18 Papilėje) – literatas. Po I pas. karo su tėvais parvyko į Lietuvą, gyveno šalia Papilės mstl. buvusiame Fermos k. Atliko tarnybą Lietuvos kariuomenėje, hitlerinės okupacijos metais buvo įstojęs į P. Plechavičiaus telktą Vietinę rinktinę, po II pas. karo dirbo apipavidalintoju Papilės mašinų ir traktorių stotyje, ją panaikinus, vertėsi įvairiais darbais. Mokėjo groti keliais instrumentais, gražiai piešė, kūrė dainingus sklandžius eilėraščius, iš jų pats sudarė rankraštinį rinkinį „Ventos pakrantėj gimę posmai“. Neįgijęs aukštesnio išsilavinimo, literatas suvokė savo kūrybos ribotumą, tačiau eiliavo nuoširdžiai, paprastai ir sklandžiai.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal