DABIKINĖ

DABIKINĖ – kaimas Akmenės sen., 4 km į š. r. nuo Akmenės, kair. Dabikinės u. krante. Plotas 880,94 ha. Ist. dokumentuose minimas 1554 – 1571 ir priklausė Stanislovui Daukantui. Manoma, jog XVI a. yra buvęs Didžiųjų Dirvėnų valsčiaus centru. Kaip savarankiškas kaimas susiformavo po 1923, dalį dvaro žemių išdalijus savanoriams. V. Zubovo įsigytame dvare veikė prad. m-la (vėliau – valstybinė, veikė iki 1952). Nuo 1925 veikė pieninė, po II pas. karo paversta Mažeikių pieninės filialu. 1930 – 1932 buvo žemesnioji ž. ū. m-la, 1933 įkurti vaikų namai, ilgainiui peraugę į pagalbinę internatinę m-lą. 1923 dvare buvo 141 gyv. Po II pas. karo ištremtos Justinos Pocevičienės, Felikso Prelgausko ir Leono Stelingio šeimos (11 asmenų). Tremtyje mirė Feliksas Prelgauskas ir Ona Pocevičienė. Nuo 1950 priklausė Lenino kolūkiui. 1959 kaime ir dvaro sodyboje buvo 282 gyv., 1970 – 222 gyv., 1999 – 67 ūkiai su 161 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 102 asmenys. Išlikęs buv. dvaro parkas ir dalis pastatų. 1998 06 01 prijungta Naujosios Akmenės kaim. sen. priklausiusi teritorijos dalis, 2004 prijungta buv. Vyčių k. teritorija. 1883 g. teisininkas ir žurnalistas B. Butkevičius, kūdikystėje yra gyvenęs išeivijos dailininkas K. Zapkus.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal