DABIKINĖLĖ

DABIKINĖLĖ – kaimas Akmenės sen., 3 km į v. nuo Akmenės, kairiajame Dabikinės u. krante. XVIII a. pab. minimas kaip Mstislavlio vaivados P. K. Chominskio valda. XIX a. pab. dvarą įsigijo Rusijos generolas A. Merchelevičius. 1923 dvare buvo 35 gyv., 1932 dvaras išparceliuotas, 1936 buvo 5 ūkiai su 64 gyv. Po II pas. karo įkurta Akmenės mašinų ir traktorių stotis, 1956 – 1984 veikė Akmenės melioracijos mašinų stotis (vėliau Melioracijos statybos montavimo v-ba). 1941 sovietinės okupacinės valdžios ištremtas P. Žiauga dingo be žinios, 1948 ištremti Petras ir Domicėlė Starkai mirė tremtyje. Iki 1974 veikė prad. m-la, 1954 – 1992 – biblioteka. 1959 buvo 120 gyv., 1970 – 145 gyv., 1999 – 35 ūkiai su 99 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 110 asmenų.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Akmenė: kraštas ir žmonės; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 1 – 3; Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose.

< Atgal